Legiovlak 15-16

Břeclav byla další zastávkou Legiovlaku - legionářského muzea na kolejích. Byl k vidění ve společnosti Fosfa a. s.V pondělí 23. 11. si tuto repliku legionářského vlaku, složlegiovlak 4eného z 11 zrekonstruovaných vagónů prohlédli i naši žáci 6. - 9. ročníku. Při prohlídce všichni postupně prošli vagóny s označeními - obrněný, prodejní, krejčovský, poštovní, kovářský, plošinový, zdravotní, štábní, tepluška a obytný.

V každém z vagonů byla nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Žáci si tak v případě zájmu mohli zjistit podrobnější informace o daném tématu, ale také si prohlédnou originální součásti výstroje a výzbroje stejně, jako předměty legionářské každodennosti.Odborný výklad poskytli žákům průvodci v replikách legionářských stejnokrojů, kteří je provedli jednotlivými vagony a odpovídali na dotazy.

Tuto originální muzejní expozici ocenili a se zájmem si prohlíželi všichni žáci. Pro mladší, kteří se s danou tématikou teprve v hodinách dějepisu seznámí, to bylo možná poprvé, co o legionářích slyšeli a pro deváťáky to byla zajímavá možnost, jak si již získané vědomosti doplnit. Tomuto projektu nelze nic vytknout.