"Talentovka" 15-16

V obvyklém talentovkapodzimním termínu se sešli vybraní žáci, aby změřili své síly v Talentové soutěži žáků základních škol v psaní na klávesnici PC. Tuto soutěž pořádala Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav. Soutěže se zúčastnilo 25 žáků z 5 škol.

V časovém limitu 30 minut měli za úkol desetiprstovou hmatovou metodou zvládnout maximální počet cvičení výukového programu ZAV. Tento program naši žáci znají z hodin informatiky a vědí, že k úspěšnému ovládání klávesnice je třeba nejen určitá zručnost a soustředění, ale také velká trpělivost.

Toto všechno a ještě navíc schopnost zvládnou trému, dokázala děvčata, která naši školu reprezentovala a umístila se takto:

3. místo obsadila Karin Kouřilová z VIII. A, která dokázala napsat 63 lekcí

5. místo - Ornela Šimková z VIII. A (50 lekcí)   6. místo - Karolína Nešporová ze VII. A (46 lekcí)   8. místo - Hana Reifová z VIII. A (40 lekcí)   12. místo - Sára Čadová, Mai Vu Nhat ze VII. A a Lucie Podroužková z VIII. A (35 lekcí)

Prvních šest soutěžících bylo odměněno diplomy a věcnými cenami.