Přírodovědný klokan 15-16

Je soutěž pro žáky 8. a 9. tříd - kategorie „kadet". Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupprirodovedny klokanráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Žáci mají 45 minut na řešení 24 úloh z matematiky, přírodopisu, chemie a fyziky. Jednotlivé úlohy jsou bodovány třemi, čtyřmi nebo pěti body dle náročnosti úkolu. Ve školním kole zvítězil, stejně jako v loňském roce, Martin Ptáček z IX.B třídy, když získal 87 bodů. Na 2.- 3. místě se umístili dva žáci se shodným počtem bodů, Richard Opavský z VIII.A a Lukáš Leták z IX.A, kteří obdrželi 66 bodů.

Při porovnání výsledků naší školy se zapojenými školami našeho okresu do této soutěže je umístění našich tří nejlepších žáků následující: 5.-6. místo obsadil Ptáček, na 27.–29. místě skončil Opavský a Leták. Celkem soutěžilo 401 žáků z 9 ZŠ a 2 gymnázií.