Přispíváme na chov 15-16

Zoologické zahrady jsou asi nejvíce atraktivní pro malé děti. Ale i pro starší děti, mládež i dospělé bývá návštěva ZOO zážitkem. Zoologické zahrady sladopceouží k rekreaci, ale současně mnoha způsoby vzdělávají veřejnost, rozšiřují naše poznání a podílejí se i na záchraně ohrožených druhů.

Proto se žáci 8.A rozhodli pomoci v chovu zvířat v brněnské ZOO.

Prvním úkolem bylo zvolit si zvíře, na jehož chov budou přispívat. Dalším úkolem bylo vybrat příspěvky na chov zvoleného zvíře. Žáci se nakonec rozhodli přispět na
zvířata dvě. Část žáků vybrala částku 600 Kč na čipmanka východního a druhá část 2 000Kč na tamarína žlutorukého. Příspěvky byly dobrovolné dle vlastního  vážení a finančních možností žáků.