Bezpečně v kybersvětě 15-16

kpbi4Chceš vědět, jaké nástrahy na tebe čekají na internetu? Jak se na internetu chovat nebo čeho se vyvarovat? Toto byly úvodní otázky pro děti v projektu Kraje pro bezpečný internet, podporovaného Asociací krajů České republiky, do kterého se naše škola zapojila.

V hodinách informatiky se v měsíci říjnu žáci od 5. do 9. třídy zúčastnili velmi kvalifikovaně připraveného e- learningového kurzu. Zde se mladší žáci například dozvěděli, kdo je to kyberlotr, co zlého jim může udělat a jak se proti němu bránit. Starší si prošli lekce Moje internetové já, Sociální síťování, Teror s názvem kyberšikana, Kybergrooming, Internet jako droga a další. Lekce obsahovaly množství příkladů, videí, rad i ponaučení.

Následně žáci vyplnili vědomostní soutěžní kvíz. Úspěšní řešitelé tohoto kvízu byli zařazeni do soutěže a mohli si vytisknout diplom za úspěšné zvládnutí kurzu.