Adaptační pobyt 15-16

Pro nově vzniklý třídní kolektiv VI. A jsme již tradičně naplánovali „adaptační dny". 

Uskutečnily se ve dnech 3. 9. a 4. 9. ve Středisku volného času Duhovka v Břeclavi pod vedením Mgr. H. Adamusové z PPP v Břeclavi a za přítomnosti třídího učitele Mgr. L. Jaborníka a metodičky prevence Mgr. Z.Pláteníkové. 

Cílem bylo posílit nový kolektiv, komunikaci, zdravé vztahy ve třídě. Žáci si formou her zkusili, jak je v kolektivu důležitá spolupráce, ohleduplnost, empatie a umění naslouchat. Všichni se dozvěděli něco nového o sobě i o druhých a učitelé se  seznámili se svými novými žáky. 

Třída VI. A zahájila nový školní rok netradičně, hravě a v dobré náladě. Je to dobrý start do dalších školních let.

Video zde