Den dětí na 1. stupni 16-17

Při příležitosti Mezinárodní ho dne dětí paní učitelky 1. stupně zajistily pro žáky návštěvu filmového představení v kině Koruna.

Děti zhlédly animovanou komedii Příšerky pod hladinou, která se jim velmi líbila. Po představení si svůj svátek osladily zmrzlinou.

Mgr. Eva Cyprisová