Setkání s uměním 16-17

26. dubna 2017 jsme se zúčastnili 23. ročníku „Setkání s uměním a vědou“ pořádaném Gymnáziem Břeclav. Školu reprezentovali v 1. kategorii Petra ROUČKOVÁ a Paulína DRÁBKOVÁ z IX. A.

Tento ročník probíhal opět v tělocvičně gymnázia.

Úkolem soutěžících bylo oživit břeclavské památky. Perokresbou na akvarelový podklad jsme k našim památkám kreslily postavičky lidí i zvířat

Po čtyřech hodinách intenzivní práce odborná porota vyhodnotila nejlepší práce, které byly oceněny.

Mgr. Cimbálková Lenka