Letošní rok

Výuka od 3. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 nové informace k provozu škol od 3. května:

v základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit). Stejné již bylo schváleno v pondělí pro Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj.

naší školy se tedy týká zahájení prezenční rotační výuky na 2. stupni až 10. 5. 2021.

Od pondělí 10. 5. 2021 nastoupí na prezenční výuku třídy 6. a, 6. B, 7. A a 7. B, ostatní třídy 2. stupně pokračují v distanční výuce a na prezenční výuku nastoupí další týden.

Výuka na 1. stupni pokračuje v zavedeném režimu.

• preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu

pro žáky 2. stupně základní školy tedy žáky, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.

Mgr. Polanská Yveta

ředitelka školy

Školní družina 2021/2022

Zákonní zástupci dětí, které nastoupí do první třídy ve šk. roce 2021/2022, mohou přihlásit své děti do školní družiny.

Vyplněnou přihlášku a zápisní lístek (ke stažení na web. stránkách školy - Školní družina) žádáme elektronicky přeposlat ved. vychovatelce J. Snopkové.

Mailová adesa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Výuka od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
dnes jsem obdržela do datové schránky informace k nástupu žáků 1. stupně od 12. 4. 2021
k prezenční rotační výuce.
Rozhodla jsem, že v pondělí 12. 4. 2021 prezenčně nastoupí třídy 1. A,. 2. A, 3. A, 4. A a 5. A.
Další týden od 19. 4. 2021 nastoupí třídy B 1. stupně.
Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně, mají nárok na stravování ve školní jídelně.
Žáci na distančním vzdělávání si objednané obědy vyzvednou od 13.00 do 13.30 hod.

Další informace k nástupu a povinnému testování Vám zašleme prostřednictvím žákovské knížky.

Děkuji za pochopení a spolupráci. Věřím, že vše společnými silami zvládneme!

Mgr. Polanská Yveta
ředitelka školy

Další informace týkající se samotestování žáku najdete pod těmito odkazy:

Instruktážní video

MZ - testování žáků ve školách

Testování - diagram

Testy - příbalový leták

Změna provozní doby kanceláře školy

Provoz kanceláře:
 
Po + St - od 10:00 hodin do 13:00 hodin
Ostatní dny pouze na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Platnost od 8. 3.  2021 - do odvolání.
 

ŠD - Valentýnská dílnička 20-21

V druhém únorovém týdnu jsme se ve školní družině věnovali výrobě dárečků k Valentýnu.SD valentynske dilnicky 20 21

Srdíčko

Skládnou technikou jsme si vytvořili papírové srdíčko.

Svícínek

Připravili jsme si odlitky ze sádry ve tvaru srdíčka. Svícínek si děti natřely sytou červenou barvou a zafixovaly. Dárek jsme společně zabalili do celofánového sáčku, dál jsme dekorovali jmenovkou a mašličkou.

Děti si své krásné výrobky s radosti odnesly domů a potěšily tak své blízké.

Jana Snopková

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1.1.1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 560 žáků
 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2020 byl 366 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského