2020/2021

Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

vzhledem k současným epidemiologickým opatřením a probíhajícím stavebním úpravám není možné uskutečnit schůzku s rodiči budoucích prvňáčků. Slavnostní přivítání žáků proběhne 1. 9. 2021 v tělocvičně na bílé škole v 8 hodin a po jeho ukončení se uskuteční schůzka s rodiči a třídními učitelkami.

 V příloze naleznete sesnam pomůcek.

 Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

 Mgr. Polanská Yveta

ředitelka školy

 

Seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky: zde

Výuka od 8. 6. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 se mění následující:

- žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni;

- při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, ve školní jídelně) zůstává stejný režim jako doposud – tedy roušky.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Polanská

ředitelka školy

Výuka od 24. 5. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí 24. 5. došlo k dalším změnám v mimořádných opatřeních:

 • výuka na 1. i 2. stupni je povolena prezenčně pro všechny třídy bez rotací.

Organizace výuky:

Třídy 1. až 4. ročníku 1. stupně budou umístěny na bílé škole, kde je připraveno 8 tříd. Před budovou není možné parkovat kola, koloběžky, aby se neucpal vchod do školy.

Třídy 5. A a 5. B zůstávají prozatím na červené škole.

Třídy 2. stupně jsou umístěny v budově červené školy.

Pobyt ve škole probíhá za dodržení všech platných protiepidemických opatření především:

 •  povinné nošení zdravotních roušek po celou dobu pobytu ve škole
 •  pravidelné mytí a desinfekce rukou
 •  rozestupy
 •  pravidelné větrání místností
 •  jedenkrát týdně (vždy v pondělí) testování neinvazivními antigenními testy (samoodběr) :

                           

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu včetně tělesné výchovy, která je povolena pouze venku, zpěv povolen zatím není.

Ve školních družinách - provoz je v běžném režimu, za dodržení výše uvedených opatření.

 

Školní jídelna - výdej obědů pro všechny žáky bude bez omezení podle rozvrhu.

Mgr. Yveta Polanská, ředitelka školy

Výuka od 3. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 nové informace k provozu škol od 3. května:

v základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit). Stejné již bylo schváleno v pondělí pro Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj.

naší školy se tedy týká zahájení prezenční rotační výuky na 2. stupni až 10. 5. 2021.

Od pondělí 10. 5. 2021 nastoupí na prezenční výuku třídy 6. a, 6. B, 7. A a 7. B, ostatní třídy 2. stupně pokračují v distanční výuce a na prezenční výuku nastoupí další týden.

Výuka na 1. stupni pokračuje v zavedeném režimu.

• preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu

pro žáky 2. stupně základní školy tedy žáky, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.

Mgr. Polanská Yveta

ředitelka školy

Školní družina 2021/2022

Zákonní zástupci dětí, které nastoupí do první třídy ve šk. roce 2021/2022, mohou přihlásit své děti do školní družiny.

Vyplněnou přihlášku a zápisní lístek (ke stažení na web. stránkách školy - Školní družina) žádáme elektronicky přeposlat ved. vychovatelce J. Snopkové.

Mailová adesa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 560 žáků
 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2020 byl 366 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského