• zspostorna.cz

Besedy v knihovně 18-19

V tomto školním roce jsme již tradičně navštívili naši MLK v Poštorné dvakrát. 

V měsíci říjnu jsme se postupně zúčastnili besed doplňujících naše učivo v literární výchově.

Šesté třídy si povídaly o knize Už zase skáču přes kaluže a se souvisejícím problémem, jak se v životě poprat s tělesným handicapem. 

Žáci sedmého ročníku diskutovali o detektivní literatuře  pro mládež, jež patří jejich věku k oblíbeným žánrům.

Třída VIII. A byla seznámena s životem J. A. Komenského. V hodinách literární výchovy si učivo této významné osobnosti doplníme o informace z jeho tvorby.

Žáci IX. A hovořili na téma filmové adaptace, mnozí již na základě svých zkušeností. Propojení  teorie, ukázky knih a filmových záběrů bylo velmi zajímavé.

Mgr. Zdenka PLáteníková

Výtvarná soutěž - Společní hrdinové 18-19

Naše škola se zapojila do výtvarné soutěže k 100. výročí vzniku republiky „SPOLEČNÍ HRDINOVÉ“ vyhlášené Městským muzeem a galerií Břeclav.

V kategorii kolektivní práce vyhráli žáci 7.A António Kučera, Adam Holbík, Kamil Dvořáček a Václav Kos. Vyhodnocení proběhlo 27. 10. 2018 v kině Koruna.

Blahopřejeme

Mgr. Cimbálková

Diplom

Vítězná práce

Čtvrťáci na výstavě 18-19

V rámci výuky vlastivědy navštívili koncem září žáci obou čtvrtých tříd výstavu Českých korunovačních klenotů v Lednici. Úvodem si vyslechli krátkou přednášku o Karlu IV. Poté si prohlédli expozici o jeho životě a závěrem repliky korunovačních klenotů od významného českého zlatníka a výtvarníka Jiřího Urbana. Dětem se nejvíce líbila Svatováclavská koruna a také legenda, která se k ní váže.

 Mgr. Eva Cyprisová

Přespolní běh na 1. stupni 18-19

 Za krásného slunečného počasí se v polovině října uskutečnilo na 1. stupni školní kolo v přespolním běhu, které proběhlo na tradiční trati na hrázi a louce u Dyje. Všichni žáci byli rozděleni do šesti kategorií.    

Všichni závodníci se do závodu pustili s velkou chutí a zápalem a odměnou jim byl potlesk spolužáků i vyučujících.

Diplomy a drobné ceny si odnesli ti nejlepší z nich. Všem zúčastněním patří velká gratulace.  

Mgr. Eva Cyprisová

Výsledky

Projektový den v 1.B 18-19

1 b jablickovy den 18 19JABLÍČKOVÝ DEN  

V pátek 12. 10. 2018 proběhl JABLÍČKOVÝ DEN v I. B.

Žáci se seznámili s různými odrůdami jablek, jejich zpracováním a využitím.

Zábavnou formou plnili spoustu zajímavých úkolů, kde bylo hlavním tématem toto oblíbené ovoce. Během dopoledne také vyrobili jablíčko z papíru a jablečnou „zavařeninu“.

Projektové vyučování bylo zakončeno písničkou a ochutnávkou různých odrůd jablíček.

Mgr. Milena Vražinová

Foto zde

Atletický čtyřboj - okresní i krajské kolo 18-19

atleticky ctyrboj 18 19Atletický čtyřboj se uskutečnil ve čtvrtek 27.9.2018 na stadioně Lokomotivy Břeclav. Proběhlo zároveň okresní a krajské kolo.

Naši školu reprezentovala dvě družstva – starší žákyně a starší žáci. 

Starší žákyně ve složení Kristýna Hricová, Tereza Kašparová, Nikol Helešicová, Kateřina Šomodiová, Sára Krochmaľová obsadily 2.místo v okrese a 6.místo v kraji. Nejlépe bodující členkou družstva byla Kristýna Hricová.

Starší žáci reprezentovali ve složení Radim Hřebačka, Adam Procházka, Tomáš Rathuzký, Václav Kos a Milan Pavelka a obsadili 3.místo v okrese a 6.místo v kraji. Nejlépe bodujícím členem družstva byl R. Hřebačka.

Mgr. Zuzana Pappová

Foto zde

Okresní kolo v přespolním běhu 18-19

Okresní kolo v přespolním běhu se uskutečnilo v pátek 21. 9. 2018 v lese za sídlištěm Na Valtické. Naši školu reprezentovala čtyři družstva, mladší žákyně a žáci, starší žákyně a žáci.

Úspěšné bylo mladší žactvo, kdy žákyně i žáci obsadili shodně druhá místa. Starší žákyně skončily čtvrté a žáci pátí.

Za mladší žákyně běžely tyto dívky:  Nicol Helešicová (3.), Vanessa Bezucká (8.), Karolína Pekárová (12.), Kateřina Svobodová (14.), Olga Kocandová (16.) a Adéla Čapková (18.). Celkem běželo 31 závodnic. Skončily za ZŠ Slovácká a porazily ZŠ Kpt.Nálepky,  ZŠ Lednice a ZŠ Valtice.

Mladší žáci běželi ve složení: Jan Škoda (4.), Albert Karmasýn (10.), Ondřej Gajdoš (11.), Tadeáš Pařenica (16.), Šimon Kristoň (18.) a Dan Hlavatý (27.). Celkový počet běžců byl 42. Skončili za ZŠ Slovácká a porazili ZŠ Kupkova, Kobylí, Valtická, Kpt. Nálepky a Gymnázium. 

Těsně pod stupni vítězů, tedy na 4.místě, skončily starší žákyně v tomto složení: Julie Baránková (6.), Kateřina Šomodiová (17.), Sára Krochmaľová (18.), Veronika Zelinková (27.) a Sára Prokešová (28.). Radka Helešicová si cizím zaviněním pohmoždila kotník a nedoběhla. Běželo 42 závodnic. Skončily za Gymnáziem, ZŠ Slovácká a ZŠ Lednice, porazily ZŠ Valtická, Valtice a Nikolčice.

Páté místo obsadili starší žáci: Tomáš Rathuzký (21.), Vojtěch Tichý (25.), Václav Kos (28.), Radim Hladký (31.) a Ondřej Průdek (32.). Celkem běželo 35 vytrvalců. Skončili za ZŚ Slovácká, Gymnáziem, ZŠ Valtice a Valtická

Mgr. Pappová Zuzana

Školní kolo v přespolním běhu 18-19

Letošní školní kolo v přespolním běhu proběhlo ve středu 19. 9. 2018. Stejně jako v loňském roce byla vytyčena trasa v lesíku za TJ Tatran Poštorná. Počasí žákům přálo, trať byla vyhovující, dokonce s přírodními překážkami. Všichni ji zvládli skvěle.

Závodili žáci VI.- IX. tříd ve dvou kategoriích (mladší, starší), zvlášť dívky a chlapci.

Mgr. Pappová Zuzana

Výsledky

Sportuj ve škole

V rámci školní družiny, bude od října zahájen projekt „ Sportuj ve škole“.

Pokud máte zájem své děti ještě přihlásit, vyplněné přihlášky (ke stažení na webu školy) odevzdejte vychovatelkám ŠD.

Kroužek bude probíhat:

1. třída:      úterý        12:45 – 13:30  vyučující: Mgr. Z. Pappová

2. třída:      čtvrtek     13:40 – 14:25   vyučující: Mgr. E. Cyprisová

3. - 4.tř.:    pondělí     14:00 – 14:45   vyučující: Mgr. O. Pražák

Snopková Jana

OVOV - republikové finále 18-19

ovov republika 18 19Letošní republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se uskutečnilo v Brně na atletickém stadionu VUT ve dnech 5.-7.9.2018. Naši školu reprezentovali dva žáci, a to Adam Procházka a Tereza Kašparová z VIII.A. Soutěžili v kategorii jednotlivců.

První den bojovali v běhu na 60m, skoku dalekém, v hodu 2kg medicinbalem, ve shybech a přeskocích přes švihadlo.

Druhý den byl v soutěži trojskok z místa, kliky, sedy-lehy, hod míčkem, běh na 1000m.

Ve své kategorii byla Tereza např. dvacátá čtvrtá na kliky, čtyřicátá druhá ve skoku dalekém, čtyřicátá pátá v běhu na 60m, čtyřicátá šestá v hodu medicinbalem. Po sečtení bodů za výkony ve všech 10 disciplínách skončila na 53.místě ze 104 závodnic.

V kategorii chlapců byl Adam např. pátý v hodu míčkem, třicátý šestý v trojskoku, čtyřicátý druhý v přeskocích přes švihadlo, čtyřicátý šestý v lehy-sedy. Po sečtení bodů za 10 disciplín obsadil 66.místo ze 117 závodníků.

Odměnou za sportovní výkony bylo setkání s desítkami českých i československých olympioniků i se současnými českými sportovci, kteří Tereze a Adamovi darovali na památku své fotografie s podpisem. Celé dva dny nám přálo nádherné slunečné počasí.

Mgr. Zuzana Pappová

Foto zde