• zspostorna.cz

2.B - projekt Zdravá výživa 18/19

 Ovoce a zelenina ve zdravé výživě dětí

2 b ovoce a zelenina 18 19Podle odborné studie bylo zjištěno, že děti konzumují nezdravé potraviny a pochutiny, konkrétně jsou to hranolky, hamburgery, různé sladkosti a jiné. Proto se dne 27.11.2018 uskutečnil ve třídě II.B třídní projekt na téma ovoce, zelenina a zdravá výživa. Tento den děti přinesly do školy různé druhy ovoce a zeleniny a zároveň se oblékly v barvách  ovoce nebo zeleniny. V úvodu projektu si žáci zopakovali druhy ovoce a zeleniny a různě je třídili, pracovali s interaktivní tabulí. Hádali různé hádanky na toto téma, zarecitovali si básničky a také si zazpívali písničky o ovoci a zelenině, připojili i taneček. Současně se děti seznámily s tím, jak se různé druhy ovoce a zeleniny řeknou anglicky. Formou hry poznávaly ovoce a zeleninu po hmatu, podle čichu či chuti. Pak si žáci utvořili skupinky, ve kterých vytvářely plakáty, co je zdravé a nezdravé a sestavovali zdravý jídelníček. Vystřihovali přitom různé potraviny z letáků a nalepovali je na plakátek. Na závěr proběhla ochutnávka ovoce a zeleniny. Tento den se dětem líbil, proběhl netradiční formou.

 Mgr. Hana Zajícová

Okresní kolo ve šplhu 18/19

Naši školu reprezentovalo 20 žáků z 2. stupně v okresním kole ve šplhu, které se uskutečnilo na ZŠ Slovácká ve středu 21. 11. 2018. Zúčastnilo se celkem 84 závodníků ze sedmi škol. Stejně jako loni soutěžili jednotlivci a tříčlenná družstva v každé kategorii. 

Nejlepšího umístění v jednotlivcích dosáhla Nikol Helešicová ze VII.A, když obsadila           2. místo výkonem 4,32s. Současně spolu s Ivou Schejbalovou (4.) a Simonou Hnátovou (5.)vybojovaly krásné 1. místo v družstvech.

Pěkného umístění dosáhla i další 2 družstva našich žáků. Starší žákyně ve složení Tereza Kašparová (11.), Kateřina Šomodiová (5.) a Eliška Fikejsová (9.) obsadily 2.místo. Mladší žáci Jiří Fibich (4.), Filip Michalica (6.) a Albert Karmasýn (13.) také skončili na 2.místě. Všechna tři družstva si zajistila postup do krajského finále, které se koná v Brně v pondělí 26.11.2018.

Další umístění našich žáků je následující: 25. R. Hřebačka, 6. J. Neuhauser, 12. O. Průdek, 19. A. Procházka, 21. T. Rathuzký, 19. O. Gajdoš, 16. J. Škoda, 8. V. Brindzová, 12. V. Zelinková,16. D. Limová, 21. K. Pekárová.

Mgr. Zuzana Pappová

Foto

Školní kolo ve šplhu 18/19

Ve středu 14.11. a v úterý 20.11.2018  proběhlo na naší škole školní kolo ve šplhu. Žáci měli dva pokusy na tyči vysoké 4,5m. Ten lepší pokus jim zajistil umístění. Byli rozděleni na dívky a chlapce ve dvou kategoriích: mladší žactvo (6.-7.třídy) a starší žactvo (8.-9.třídy). Výkony byli velmi dobré, někteří si vytvořili osobní rekordy a ti nejlepší postoupili do okresního kola, které se konalo na ZŠ Slovácká.

Výsledky školního kola:   Mladší žáci                                      Mladší žákyně

                                          1. Jiří Fibich                 3,56s           1. Nikol Helešicová       3,84s

                                          2. Filip Michalica         3,92s           2. Iva Schejbalová         3,94s

                                          3. Albert Karmasýn     3,96s           3. Simona Hnátová        4,36s

                                         Starší žáci                                           Starší žákyně

                                         1. Jakub Neuhauser      3,03s          1. Tereza Kašparová         4,02s

                                         2. Ondřej Průdek          3,08s           2. Kateřina Šomodiová     4,15s

                                         3. Adam Procházka     3,38s             3. Gabriela Varadinková  4,21s

Mgr. Pappové Zuzana

Sázení stromků

V sobotu 10.11.2018 byli žáci VIII.A, Andrea Gajdová, Veronika Zelinková, Samuel Herza, Antonio Kučera a Tomáš Rathuzký, se svojí p.uč. třídní vysazovat stromky za sídlištěm Na Valtické a v Ladenské aleji. Akci organizoval pan Ing. Filip Šálek, se kterým naše škola spolupracuje v rámci environmentální výchovy. Práce to byla náročná, ale všichni pracovali s nadšením a elánem. Odměnou za vykonanou práci byl moc dobrý oběd a sladká tečka v podobě buchty. Akce se velmi zdařila a těmto pěti žákům patří velký dík za to, že udělali něco ve svém okolí pro údržbu a obnovu stromořadí.

Mgr. Pappová Zuzana

 

Páťáci v 1. třídě

Začátkem listopadu navštívila třída V.B naše nejmladší žáky v I.B.

Na programu bylo předčítání  knihy „Z deníku kocoura  Modroočka“ od Josefa Koláře. Vybraní žáci se snažili plynule, výrazně, ale i procítěně číst a tím chtěli malým školákům ukázat, že pravidelná četba zlepšuje nejen čtenářské dovednosti, ale i radost a lásku ke knihám. Prvňáčci pozorně naslouchali a těší se na další setkání v březnu, kdy nám předvedou, jací jsou čtenáři.

 Mgr. Květa Klimovičová

Environmentální výchova - Bobr cup 18-19

 

V pondělí 15.10.2018 se za příjemného podzimního počasí konal přírodně zaměřený orientační závodKančí oboře. Jednalo se o program pro žáky ZŠ, který má probudit zájem o fenomén jménem bobr. Cílem této aktivity bylo nechat žáky aktivně proniknout do míst, která aktuálně obývá bobr evropský a seznámit je s jeho životním prostředím a potřebami. Této soutěže se zúčastnili páťáci, šesťáci a sedmáci.

Mgr. Pappová Zuzana

Postřehy žáků VI.A  z Bobr cupu:

„Jak jsme přišli na základnu, rozdělili nás do skupin. Součástí akce bylo, že jsme museli plnit úkoly rozmístěné po lese. Abychom byli rychlejší, mohli jsme mezi úkoly běžet. Snad se akce všem líbila a snad se nikdo nezranil.“                                                                                                        Matěj Drábek

„Skoro celá Červená škola se přemístila na místo běhu a všichni se rozdělili do 4-5ti členných skupinek. Do každé skupinky jsme dostali orientační mapu okolí, podle které jsme hledali určité body, u kterých byly otázky vázající se k přírodě. V přírodě bylo umístěno 17 bodů a měli jsme na to 3 hodiny. Až všichni doběhli do cíle, body se spočítaly a soutěž se vyhodnotila. Bylo krásné počasí, takže si to všichni užili a vyzkoušeli jsme si i nové věci.                                                  Adéla Krejzová

„Po příchodu do Kančí obory se všichni seřadili a byli rozděleni do týmů po 4, poté všem byly uděleny informace, mapy, na kterých byly vyznačeny body a záznamové archy. Po rozdání odcházely týmy postupně do lesa. V lese plnily úkoly, pluly na lodi, rozpoznávaly zvířata a mnoho jiných úkolů. Ve 12.00 bylo vyhlášení. Každý účastník dostal diplom a medovník. Všem se to moc líbilo.“                                                                                                                                       Aneta Krejzová

Běh naděje a vítězství 18-19

Ve čtvrtek, 25.10.2018, se uskutečnil tradiční "Běh naděje a vítězství" na pěší zóně před gymnáziem v Břeclavi. Jedná se o symbolický běh (nesoutěžní) na počest 100. výročí od vzniku Československého státu. Pořádal ho Český svaz bojovníků za svobodu a Město Břeclav.

Hlavním cílem bylo absolvovat  zhruba půlkilometrovou trať, donutit se k aktivnímu pohybu a udělat tak něco pro své zdraví. Při tomto běhu nezáleží na výsledku ani na dosaženém čase, a proto se běhu mohli účastnit osoby všeho věku, rodiny s dětmi či vozíčkáři. 

 Nejpočetněji byly zastoupeny břeclavské školy. Zúčastnila se i naše škola, kterou reprezentovali žáci IX.A a VIII.A. Žáci se k běhu postavili zodpovědně. Velká většina doběhla v první polovině běžeckého pole. Naše škola obdržela pamětní pohár.

Akce se konala  pod záštitou starosty města Břeclavi Ing. Pavla Dominika. 

Mgr. Zuzana Pappová

Etiketa 18-19

V rámci oslav 100. výročí republiky jsme si pozvali do školy paní Kloudovou z organizace Katherine, z.s. . Zavítala do všech ročníků 2. stupně s programem Historie etikety aneb jak to bylo před 100 lety.

Nejdříve si žáci v minitestu ověřili své znalosti z oblasti společenského chování. Poté jim byly přiděleny role a mohli si v krátkých scénkách sehrát různé situace ze života. Vyzkoušeli si, jaká platí pravidla při zdravení, představování, oslovování osob druhého pohlaví, starších či nadřízených osob. Poté se v komunikační hře dozvěděli různé perličky z etikety doby minulé. Mohli si porovnat, jak se změnily zásady etikety v průběhu let.

Teorie, nácvik a test byly náplní všech hodin a umožnily žákům předvést nejen své znalosti, ale i komunikativní, sociální a trošku i herecké dovednosti. V hodinách bylo veselo, často se ozýval smích.

Mgr. Zdenka Pláteníková

Preventivní programy 2. stupeň 18-19

Dne 18. 10. 2018 naši školu opětovně navštívili lektoři Společnosti Podané ruce z Centra prevence v Brně.

 6. – 9. ročníky se zúčastnily těchto preventivních programů:

6. ročník – Vztahy ve třídě

7. ročník – Příběh Moniky

8. ročník – Kyberšikana

9. ročník – Sex včas

Žáci šestých tříd se zábavnou formou dozvěděli více so svých spolužácích. V této prožitkové lekci plné her si navzájem radili a pomáhali, aby chápali význam spolupráce a tolerance v týmu. Žáci se přesvědčili, jak je i ve škole důležité se lépe poznávat a vzájemně si důvěřovat.

Příběh Moniky je název programu s problematikou drogové závislosti. V průběhu besedy žáci prokazovali své znalosti z této oblasti, projevovali své postoje, diskutovali a domýšleli animovaný příběh.

Aktuální téma kyberšikany bylo vybráno pro třídu 8. A. V komunitním kruhu žáci aktivně uváděli příklady, o kterých již slyšeli nebo četli. Dokázali vysvětlit rozdílné a společné znaky šikany a kyberšikany. Byli upozorněni na možná nebezpečí, které přináší facebook. Byli seznámeni s tím, čeho se mají vyvarovat a jak se zachovat, pokud se s kyberšikanou setkají. 

Žáci 9. A besedovali o otázkách a problémech z oblasti sexuální výchovy. Shrnuli všechny své poznatky o tělesném dospívání. Debatovali nad tématem přátelství, zamilovanosti a lásky. Rozšířili si vědomosti o antikoncepci, HIV a AIDS. Mohli anonymně klást otázky, na které v závěru dostali odpověď.

Všechny programy, jež měli zdarma, žáky zaujaly. Na besedách byli aktivní a věříme, že pro ně byly přínosem.

 Mgr. Zdenka Pláteníková