• zspostorna.cz

Projektový den v 1.B 18-19

1 b jablickovy den 18 19JABLÍČKOVÝ DEN  

V pátek 12. 10. 2018 proběhl JABLÍČKOVÝ DEN v I. B.

Žáci se seznámili s různými odrůdami jablek, jejich zpracováním a využitím.

Zábavnou formou plnili spoustu zajímavých úkolů, kde bylo hlavním tématem toto oblíbené ovoce. Během dopoledne také vyrobili jablíčko z papíru a jablečnou „zavařeninu“.

Projektové vyučování bylo zakončeno písničkou a ochutnávkou různých odrůd jablíček.

Mgr. Milena Vražinová

Foto zde

Atletický čtyřboj - okresní i krajské kolo 18-19

atleticky ctyrboj 18 19Atletický čtyřboj se uskutečnil ve čtvrtek 27.9.2018 na stadioně Lokomotivy Břeclav. Proběhlo zároveň okresní a krajské kolo.

Naši školu reprezentovala dvě družstva – starší žákyně a starší žáci. 

Starší žákyně ve složení Kristýna Hricová, Tereza Kašparová, Nikol Helešicová, Kateřina Šomodiová, Sára Krochmaľová obsadily 2.místo v okrese a 6.místo v kraji. Nejlépe bodující členkou družstva byla Kristýna Hricová.

Starší žáci reprezentovali ve složení Radim Hřebačka, Adam Procházka, Tomáš Rathuzký, Václav Kos a Milan Pavelka a obsadili 3.místo v okrese a 6.místo v kraji. Nejlépe bodujícím členem družstva byl R. Hřebačka.

Mgr. Zuzana Pappová

Foto zde

Okresní kolo v přespolním běhu 18-19

Okresní kolo v přespolním běhu se uskutečnilo v pátek 21. 9. 2018 v lese za sídlištěm Na Valtické. Naši školu reprezentovala čtyři družstva, mladší žákyně a žáci, starší žákyně a žáci.

Úspěšné bylo mladší žactvo, kdy žákyně i žáci obsadili shodně druhá místa. Starší žákyně skončily čtvrté a žáci pátí.

Za mladší žákyně běžely tyto dívky:  Nicol Helešicová (3.), Vanessa Bezucká (8.), Karolína Pekárová (12.), Kateřina Svobodová (14.), Olga Kocandová (16.) a Adéla Čapková (18.). Celkem běželo 31 závodnic. Skončily za ZŠ Slovácká a porazily ZŠ Kpt.Nálepky,  ZŠ Lednice a ZŠ Valtice.

Mladší žáci běželi ve složení: Jan Škoda (4.), Albert Karmasýn (10.), Ondřej Gajdoš (11.), Tadeáš Pařenica (16.), Šimon Kristoň (18.) a Dan Hlavatý (27.). Celkový počet běžců byl 42. Skončili za ZŠ Slovácká a porazili ZŠ Kupkova, Kobylí, Valtická, Kpt. Nálepky a Gymnázium. 

Těsně pod stupni vítězů, tedy na 4.místě, skončily starší žákyně v tomto složení: Julie Baránková (6.), Kateřina Šomodiová (17.), Sára Krochmaľová (18.), Veronika Zelinková (27.) a Sára Prokešová (28.). Radka Helešicová si cizím zaviněním pohmoždila kotník a nedoběhla. Běželo 42 závodnic. Skončily za Gymnáziem, ZŠ Slovácká a ZŠ Lednice, porazily ZŠ Valtická, Valtice a Nikolčice.

Páté místo obsadili starší žáci: Tomáš Rathuzký (21.), Vojtěch Tichý (25.), Václav Kos (28.), Radim Hladký (31.) a Ondřej Průdek (32.). Celkem běželo 35 vytrvalců. Skončili za ZŚ Slovácká, Gymnáziem, ZŠ Valtice a Valtická

Mgr. Pappová Zuzana

Školní kolo v přespolním běhu 18-19

Letošní školní kolo v přespolním běhu proběhlo ve středu 19. 9. 2018. Stejně jako v loňském roce byla vytyčena trasa v lesíku za TJ Tatran Poštorná. Počasí žákům přálo, trať byla vyhovující, dokonce s přírodními překážkami. Všichni ji zvládli skvěle.

Závodili žáci VI.- IX. tříd ve dvou kategoriích (mladší, starší), zvlášť dívky a chlapci.

Mgr. Pappová Zuzana

Výsledky

Sportuj ve škole

V rámci školní družiny, bude od října zahájen projekt „ Sportuj ve škole“.

Pokud máte zájem své děti ještě přihlásit, vyplněné přihlášky (ke stažení na webu školy) odevzdejte vychovatelkám ŠD.

Kroužek bude probíhat:

1. třída:      úterý        12:45 – 13:30  vyučující: Mgr. Z. Pappová

2. třída:      čtvrtek     13:40 – 14:25   vyučující: Mgr. E. Cyprisová

3. - 4.tř.:    pondělí     14:00 – 14:45   vyučující: Mgr. O. Pražák

Snopková Jana

OVOV - republikové finále 18-19

ovov republika 18 19Letošní republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se uskutečnilo v Brně na atletickém stadionu VUT ve dnech 5.-7.9.2018. Naši školu reprezentovali dva žáci, a to Adam Procházka a Tereza Kašparová z VIII.A. Soutěžili v kategorii jednotlivců.

První den bojovali v běhu na 60m, skoku dalekém, v hodu 2kg medicinbalem, ve shybech a přeskocích přes švihadlo.

Druhý den byl v soutěži trojskok z místa, kliky, sedy-lehy, hod míčkem, běh na 1000m.

Ve své kategorii byla Tereza např. dvacátá čtvrtá na kliky, čtyřicátá druhá ve skoku dalekém, čtyřicátá pátá v běhu na 60m, čtyřicátá šestá v hodu medicinbalem. Po sečtení bodů za výkony ve všech 10 disciplínách skončila na 53.místě ze 104 závodnic.

V kategorii chlapců byl Adam např. pátý v hodu míčkem, třicátý šestý v trojskoku, čtyřicátý druhý v přeskocích přes švihadlo, čtyřicátý šestý v lehy-sedy. Po sečtení bodů za 10 disciplín obsadil 66.místo ze 117 závodníků.

Odměnou za sportovní výkony bylo setkání s desítkami českých i československých olympioniků i se současnými českými sportovci, kteří Tereze a Adamovi darovali na památku své fotografie s podpisem. Celé dva dny nám přálo nádherné slunečné počasí.

Mgr. Zuzana Pappová

Foto zde

Vítání prvňáčků 18-19

vitani prvnacku 18 19V pondělí 3. září 2018 proběhlo slavnostní vítání prvňáčků v tělocvičně naší školy.

Po úvodním přivítání paní ředitelkou pozdravil prvňáčky a jejich rodiče pan starosta Pavel Dominik. Následně pomocí symbolického meče pasoval prvňáčky na žáky naší školy a zástupci školního parlamentu předali dětem dárky se školními potřebami a odznak. K příjemné atmosféře přispělo i kulturní vystoupení žáků třetích tříd.

Přejeme prvňáčkům hodně školních úspěchů a nových kamarádů.

Mgr. Milena Vražinová a Mgr. Barbara Turková

 

foto zde

Školní družina - projekt Sportuj ve škole

Vážení rodiče,

od září bude na naší škole probíhat projekt „Sportuj ve škole“.

V rámci školní družiny se budou přihlášení žáci 1 krát týdně věnovat sportovním aktivitám.

Určen je pouze žákům školní družiny 1. - 4. ročníku ZŠ, cvičit mohou tři skupiny za školu, s maximálním počtem 15 dětí v jedné skupině.

Pro pohybové aktivity bude vyčleněno 45 min týdně pro jednu skupinu, cvičení bude probíhat v době provozu školní družiny.

Pokud máte zájem, přihlašte své děti viz Souhlas zákon. zástupce – návratka + GDPR – souhlas se zprac. osobních údajů.

Vše odevzdejte paní vychovatelce Suchánkové a paní vychovatelce Letákové. Počet přijatých dětí je omezen, proto budou přijímáni dle pořadí odevzdání přihlášky (návratky).

Jana Snopková

Ke stažení:

1. Souhlas zákonného zástupce

2. GDPR - souhlas se zpracováním osobních údajů