• zspostorna.cz

Halloween 19-20

Dne 8. 11. 2019 si žákovský parlament připravil další školní akci. Tentokrát na téma HALLOWEEN. V tento den mohli žáci i učitelé červené školy přijít v kostýmech. Odměnou byla možnost nepsat jeden test. Kromě toho se všichni mohli vyfotit ve fotokoutku, také si mohli zahrát únikovou hru a zapojit se do soutěže o nejstrašidelnější obrázek. Děti se mohly občerstvit v našem stánku se "strašidelnými" dobrotami. Všechny dobroty, které jsme napekli, se prodali a z této akce se vytěžilo 2000 Kč,-. Akce pokračovala tím, že si každá třída zvolila nějakou dobročinnou organizaci, na kterou by rádi poslali peníze. Následně se konaly volby, ve kterých nejvíce žáků zvolilo Dětský domov v Mikulově.

Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc a těšíme se na další akce!

Dominika Nelibová, 7.A

Foto

1.A v knihovně

1 a v knihovne 19 20V pátek 25.10.2019 jsme navštívili místní knihovnu. Velmi mile nás zde přivítala paní Soňa Piškulová a paní Vladimíra Kurialová. Byl pro nás připraven program, který byl poučný a zábavný.

Děti byly seznámeny s řazením knih v regálech, s žánry, které si mohou v knihovně půjčovat a také s tím, jak se ke knihám chovat. Poté si mohly děti samostatně vybrat knihu a prohlédnout si ji.

Návštěva byla pro prvňáčky velmi přínosná, dozvěděli se spoustu zajímavých a užitečných rad o knihách. Za příjemně strávené chvíle v knihovně děkujeme.

Bc. Kateřina Letáková

Foto

Halloween - kreslící soutěž 19-20

7.11. 2019 se na akci Halloween vybralo 2 000 Kč. A každá třída z druhého stupně udělala plakát o tom, na jakou organizaci by chtěli poslat 2 000 Kč. Každá třída měla jiný plakát a odlišné návrhy. Děti bud' kreslily nebo malovaly svůj plakát. Ve třídě šlo hlavně o spolupráci a domluvení. Většinou měli žáci dětské domovy a někteří třeba i psí útulky. Plakáty se pověsily na nástěnku a poté na každý plakát bylo přivěšeno jedno číslo. A v ten stejný den každý žák z druhého stupně měl jeden hlasovací lístek, na který napsal číslo svého plakátu – návrhu, který se mu nejvíc líbil, a hodil ho do hlasovací urny. Potom žákovský parlament sečetl výsledky a hned se vědělo, kam pošleme 2 000 Kč. A jeden z parlament'áků rozhlásil ve školním rozhlase, kam se vlastně pošle těch 2 000 Kč. Nejvíc hlasů měl Dětský domov v Mikulově, takže v blízké době se tam 2 000 Kč pošle.

Doufáme, že dětský domov bude za to rád a že naší částku přijmou.

Daniela Trensingerová, 6.A

Listování 19-20

LISTOVÁNÍ – DRAČÍ POLÉVKA

Listování Lukáše Hejlíka je naší už tradiční akcí. I tento školní rok k nám herci zavítali a 4. listopadu předvedli žákům oblíbené scénické čtení. Letošního vystoupení bylo o knize Aleny Ježkové Dračí polévka.

Téma začlenění vietnamské komunity v naší společnosti děti velmi oslovilo a zaujalo, jelikož bylo protkáno spoustou vtipů – jak textových, tak i v postojích a mimikou umělců. Během čtení vystřídali herci hodně scén a velmi zdařile prezentovali obsah knihy. Veselé části střídaly smutné a naopak.

Po představení sklidili oba účinkující velký potlesk a po chodbách jsme pak mohli slyšet žáky a žačky, jak si o Listování se zaujetím povídali.

Mgr. Michal Škamrada

Besedy v knihovně 19-20

Začátkem října jsme absolvovali první část besed v naší poštorenské knihovně, kterou již dlouhá léta navštěvujeme.

Žáci VI. B si zalistovali v knihách jim velmi blízkých. Fantasy literatura patří v posledních letech k velmi oblíbenému žánru. Žáci zavzpomínali na tituly, které si již přečetli, nebo je znají alespoň z filmového zpracování.

Velmi zajímavé téma besedy očekávalo žáky 8. ročníku. Gamebook, kniha, v níž není čtenář stoprocentně vázán napsaným dějem, ale může si ho do jisté míry utvářet sám, je lákadlem pro čtenáře, kteří by rádi rozhodovali o osudu hrdiny.

Žáci IX. A by měli mít již načteno nejvíce knih. V současné době bylo mnoho z knih zfilmováno, a tak mají možnost porovnat obsah knihy s filmovou adaptací. V diskuzi pak mohou vyjádřit svůj názor, co je více oslovilo a zaujalo.

Všíchni žáci mají možnost při těchto besedách o knihách přemýšlet, ale také si je osahat a pracovat s nimi. V naší knihovně jsme vždy vítáni, a proto ji navštívíme v letošním školním roce ještě jednou.

Logická olympiáda 19-20

Logická olympiáda

Naše škola se zapojila do soutěže Logická olympiáda. Jednalo se o řešení logických úloh v kategorii B /druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ/. Zúčastnilo se celkem 20 188 řešitelů, v našem kraji potom 2 737. Od nás soutěžilo celkem 11 žáků. Pochvala za aktivitu patří všem, já uvádím 5 nejlepších : Ondřej Vintrlík 6. B, František Vintrlík 8. A, Jan Jirota 7. A, Hana Mikulášková 6. A a Ema Pařízková 6. A. Děkuji za aktivní účast.

Mgr. Jitka Chlumecká

7.AB dějepisná exkurze v Mikulčicích 19-20

Prohlídka hradiště a skupinové aktivity, jako je střílení středověkým lukem, psaní a čtení hlaholice nebo středověká hra byly náplní říjnové dějepisné exkurze žáků tříd VII.AB. Za poznáním historie Velkomoravské říše se již tradičně vydali na slovanské hradiště v Mikulčicích. Nejdříve žáci absolvovali prohlídku archeologické expozice a poté praktickou část a to bylo čtení a psaní znaků z již neexistujícího slovanského písma hlaholice. Autorem byl pravděpodobně Konstantin, název toho písma pochází od slova glagolati, čili hovořit a každý znak je složen z křížku, kroužku a trojúhelníku, které byly různě spojovány. A že psaní hlaholicí nebylo vůbec jednoduché, si každý mohl vyzkoušet sám, když se snažil na voskovou tabulku podepsat anebo napsat vzkaz kamarádovi. Závěr exkurze patřil hrám a to středověké kolíkové hře Drveník a střílení ze středověkého luku.

Mgr. Šárková Ivana

Foto

Zájezd do divadla 19-20

divadlo reduta 2019 2020Mirandolína – představení divadla Reduta

V pondělí 7. 10. jsme vyrazili do Brna. Vyjeli jsme večer, paní učitelka Pláteníková, pan učitel Škamrada, deváťáci a žáci osmých tříd. Všichni byli slušně oblečení, holky si oblékly šaty a kluci košile. I tak se tam našlo pár jedinců, co, jak řekl pan učitel, šli jako na kebab.

Důvodem výletu byla návštěva divadla Reduta, ale k divadlu jsme museli jít mezi stánky a podzemím, kde jsme prošli kolem spousty zajímavých lidí.

Konečně jsme tedy přišli na místo a po odložení osobních věcí jsme už čekali, až představení začne. Bylo to zábavné, ale i vážné a myslím, že si můžu dovolit říct, že si to všichni užili. Nejvíc se mi asi líbila postava Mirandolíny a Barona. Mirandolína byla totiž upřímná a dokázala přinutit Barona, aby miloval ženu. Baron se mi líbil stejně jako Mirandolína vzhledově, ale líbilo se mi, jak byl arogantní a po zamilování do Mirandolíny se stal takovým šíleným zvířetem.

Po představení jsme se vraceli k autobusu už skoro po tmě. Autobus nás dovezl zase do Poštorné. Akce byla za mě skvělá a určitě bych jela ještě několikrát.

Lenka Gargalíková, 8. A

Volby do žákovského parlamentu 19-20

parlament volby 19 20 Ve čtvrtek 26. 9. 2019 proběhly na naší škole volby do žákovského parlamentu. Aby byly co nejvíce podobné těm skutečným, samotné volbě předcházela předvolební debata kandidátů. Ti se snažili přesvědčit spolužáky o tom, že právě oni jsou vhodnými zástupci své třídy. Následovalo sestavení kandidátní listiny a mohlo se jít volit. Poprvé v historii se hlasovalo před volební komisí - v ní byli zastoupeni jak učitelé, tak i žáci. Diskrétní zónu vytvořila plenta, před kterou stála hlasovací urna. Každý žák měl možnost vybrat dva zástupce (výjimku tvořili deváťáci, kteří volili čtyři zástupce). Následovalo sčítání hlasů, parlamenťáky se stali žáci s nejvyšším počtem hlasů.
Zde jsou výsledky:
6. A: Štěpán Kristýn, David Vašina
6. B: Ondřej Bohuslav, Daniela Trensingerová
7. A: Aneta Krejzová, Dominika Nelibová, Lukáš Dřevo
7. B: Tomáš Trávníček, Karla Hýblová
8. A: Adriana Vaculíková, Olga Kocandová
8. B: Natálie Svobodová, Tereza Baranovská
9. A: Viktória Brindzová, Michaela Pindurová, Samuel Herza, Radim Hladký

Mgr. Jaborník