• zspostorna.cz

Břeclavská laťka 18-19

Soutěžení ve skoku vysokém každoročně vrcholí Břeclavskou laťkou, kterou pořádá ZŠ Břeclav Slovácká. Letos se uskutečnila v pátek 5.4.2019. Byl to již 41. ročník Břeclavské laťky a zároveň 18. ročník Memoriálu Jiřího Horníka. Naši školu reprezentovala tři družstva.

Nejúspěšnější bylo družstvo „A“, které obsadilo 4. místo. Od 3. místa nás dělilo jen jedno umístění na stupních vítězů. Naše družstvo mělo totiž stejný počet bodů jako Gymnázium Břeclav na 3. místě. Zasloužili se o to tito žáci: Simona Baránková (135cm), Jan Kašpar- 3. místo v jednotlivcích (140cm), Iva Schejbalová (140cm), Adam Procházka (155cm-osobní rekord), Kristýna Hricová (135cm) a Vít Kolář (150cm).
Družtvo „B“ obsadilo 9. místo ve složení: Dominika Limová (115cm), Ondřej Michalovič (125cm), Nikol Helešicová (135cm), Filip Kovář (145cm), Radka Helešicová (130cm) a Radim Hřebačka (135cm).
Na 10. místě skončilo družstvo „C“, které tvořili tito žáci: Adéla Čapková (130cm-osobní rekord), Jiří Fibich (120cm), Vendula Strouhalová (125cm), Viktor Nguyen (140cm), Sára Krochmaľová (125cm) a Tomáš Rathuzký (140cm).
V jednotlivcích se nejlépe umístil Kašpar „A“- 3. místo, na 4. místě Vanessa Bezucká (135cm-osobní rekord), na 15. místě Adéla Kolářová (130cm) a na 24. místě Tereza Kubíková (120cm).
Závodů se zúčastnilo celkem 122 závodníků z13 škol a 1 sportovního oddílu.

Mgr. Zuzana Pappová

Foto

OVOV - okres 18-19

ovov okres 18 19OVOV je vícebojařská soutěž „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“, kdy mladí sportovci musí zvládnout 10 disciplín: běh na 60m, na 1000m, skok daleký, hod míčkem, sedy-lehy, shyby, trojskok, švihadlo, kliky a hod medicinbalem. V okresním kole, které se uskutečnilo v úterý 2. 4. 2019 na hřišti ZŠ Lanžhot, zvládli žáci 5 disciplín, a to trojskok, hod medicinbalem, švihadlo, kliky a běh na 1000m. Soutěžila družstva a jednotlivci.

Družstvo našich žáků skončilo na 2.místě za ZŠ Slovácká a tím si zajistilo postup do krajského kola. Jsou to tito žáci: Nikol Helešicová, Simona Baránková, Iva Schejbalová, Dominika Limová, Ondřej Gajdoš, Jan Kašpar, Albert Karmasýn a Jan Škoda.

Zvláštní ocenění dostali dva malí žáčci za účast v tomto závodě: Viktorie Čejková a Matěj Slezáček. Oba jsou ročník 2010.

Do krajského kola za jednotlivce postupují: Kašparová, Procházka, Růžičková, Čejka, Baranovská, Slezáčková. Blahopřejeme!

Umístění v jednotlivcích

Foto

Čtenářský klub na naší škole 18-19

          V minulém i letošním školním roce na naší škole probíhal čtenářský klub. V loňském školním roce se ho zúčastnily děti 3. a 4. tříd, letos druháci. Děti absolvovaly celkem 16 lekcí za rok. Čtení knih vede k rozvoji slovní zásoby, fantazie, představivosti i zlepšení pravopisu. Cílem čtenářského klubu byly tři základní pilíře 1) vybrat si knihu 2) představit knihu ostatním 3) odnést si knihu domů. Během lekcí děti četly různé knihy dle vlastního výběru ze školní knihovničky, povídaly o nich ostatním, pracovaly se čtenářskými kostkami. Vyprávěly ostatním o hlavních postavách knih, o tom kde se děj odehrává, kdo je autor a ilustrátor, jestli mají s hlavními postavami něco společného a jiné.V průběhu lekcí se děti seznámily také s různými spisovateli a jejich díly ( např. Jiřím Žáčkem, Josefem Ladou, Boženou Němcovou, Karlem Čapkem, Eduardem Petiškou atd.).

         Několik lekcí absolvovaly děti také v místní knihovně v Poštorné, kde byl pro ně vždy připraven zajímavý program. Děti si zde mohly číst knihy v prostředí knihovny. Četly zde různé knihy nahlas i potichu, plnily rozmanité zajímavé úkoly. Některé děti si odnesly domů přihlášku do knihovny.

        Rozvoj čtenářské gramotnosti má v dnešní době určitě svůj význam.

Mgr. Hana Zajícová        

Foto

3.B - Noc s Andersenem 18-19

Noc s Andersenem, Andersen známý – neznámý

Ze čtvrtka 28. 3. na pátek 29. 3. 2019 se žáci 3. B zapojili do evropského projektu Noc s Andersenem. Náplní projektového vyučování byla reportáž se spisovatelem, zábavné činnosti o životě i tvorbě spisovatele, na níž se nahlíželo z pohledu spisovatel známý – neznámý. Žáci se seznámili s méně známou pohádkou Malenka, kterou si nejen přečetli, poslechli a shlédli, ale také zahráli jako divadelní představení a vytvořili o pohádce knihu. Celý projekt byl završen slavnostním rozkrojením dortu s názvem a datem konání akce.

Mgr. Jana Kratochvílová

Foto

Školní kolo ve skoku vysokém 18-19

V měsíci březnu proběhlo na naší škole školní kolo ve skoku vysokém. Zúčastnilo 82 žáků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích – mladší(5.,6.,7.tř.) a starší(8.,9.tř.). Výkony žáků byli různé, někteří si vytvořili osobní rekordy, jiní vyrovnali a objevily se i slzičky z neúspěchu.

 Po školním kole následují další skokanské soutěže, a to Lednická laťka a Břeclavská laťka. Nejhodnotnějším výkonem byl skok Ivy Schejbalové, který měřil 140cm. Za zmínku stojí i výkon Nikol Helešicové, který byl 135cm. Obě žákyně jsou ze 7.A.

Mgr. Zuzana Pappová

Výsledky

Fotosoutěž 18-19

fotosoutez jaro 18 19Od úterý 12. 3. 2019 do 21. 3. 2019 se konala jarní soutěž na téma jaro. Parlament zvolil tohle téma, protože chtěl, aby si soutěžící lámali hlavičky co vyfotit, když je ještě stále zima. Soutěž byla dobrovolná a žáci, kteří se chtěli zúčastnit posílali své fotky na e-mail parlamentu. Každý žák, který se zúčastnil, mohl poslat pouze jednu fotku. Žáci posílali velmi pěkné fotky a  dne 21.3., tedy první jarní den, parlament přidal posledních pár fotek na nástěnku, kde se žáci mohli podívat jaké fotky děti nafotily. U fotek nebyli napsána jména, ale pouze čísla, neboť soutěž byla anonymní. Soutěž byla ukončena v první jarní den hlasováním žáků o velké přestávce. Každý žák mohl dát jeden hlas do hlasovací urny a parlament následně body přepočítal a druhý den vyhlásil dva vítěze, kteří od parlamentu dostanou klíčenku, nějakou hru, poukaz na den imunity a možnost předbíhání v jídelně na jeden den. Dále parlament v rozhlase vyhlásil i jména žáků, kteří byli na 3., 4. a 5. místě. Myslím si, že soutěž se parlamentu povedla a hezky zpestřila školní dny.

Jména prvních pěti nejlepších žáků:  

1. Tomáš Opavský

2. Nikol Helešicová + Leona Vlachová

3. Maxmilián Michl

4. Natálie Svobodová

5. Albert Karmasýn

 Julie Baránková, Vít Kolář

Foto

Čtenářská dílna v 5.A 18-19

5 a ctenarska dilna 18 19V pátek 8. března 2019 jsme si v 5. A udělali speciální „dvouhodinovku“ českého jazyka. Jelikož jsem si všiml, že ve třídě je spousta zapálených čtenářů, rozhodl jsem se zrealizovat čtenářskou dílnu, aby naši knihomolové nakazili i ostatní děti.  

Páťáci („Áčáci“) si měli přinést svou oblíbenou knížku, kterou mají doma a baví je. Každý ji položil do zadní části místnosti, kde si mohli žáci všechny přinesené artefakty prohlédnout. Jednotlivec si totiž musel vybrat jinou knihu než svou oblíbenou. Poté si každý žák našel pohodlné a příjemné místo ve třídě a začetl se. Ve druhé hodině jsme ještě chvíli hltali stránky knih. Jakmile jsem zahlásil dokončování četby, utvořili jsme debatní kroužek, v němž žáci jednotlivě povídali o vybrané knížce – proč si ji vybrali, co je zaujalo a bavilo, o čem to asi bude a jestli by v čtení chtěli pokračovat. 

Všechny děti s nadšením vyprávěly o přečteném textu, někteří si dokonce od spolužáků knížky půjčily – doufejme, že se vrátí majitelům! Překvapilo mě, jak někteří „fanoušci nečtení“ dokázali o ději se zápalem povídat. Asi to s tím: „Mě čtení ale nebaví!“ nebude tak horké.

Čtenářské dílny nejsou u nás ve škole žádnou novinkou, na prvním stupni jsou často realizovány, na druhém stupni na ně tolik času, kolik bychom chtěli, nezbývá, ale i tady se snažíme, aby dětem čtení nezevšednělo.

Mgr. Michal Škamrada

Foto

Recitační soutěž 18-19

recitace 18 19Soutěže v humanitních odvětvích nejsou mezi dětmi tolik populární. Avšak vždy se najdou tací, kteří se v nich rádi utkají se svými spolužáky a spolužačkami. V recitační soutěži, kterou na druhém stupni každoročně pořádáme, bylo letos v obou kategoriích dostatek soutěžících, a tak být na stupních vítězů nebylo nic jednoduchého - nestačilo jen odhrkat text a přebrat diplom. 

 První kategorii tvořilo 7 žákyň z 6. a 7. ročníku, a dokonce se i mezi chlapci z 6. A našel jeden odvážlivec. Nervozita pracovala, někteří byli trochu rozhození, ale to k tomu patří, žádný učený z nebe nespadl. Na třetím místě se nakonec umístil jediný zástupce mužského osazenstva Lukáš Dřevo z 6. A s básní Kdo je víc?, po dlouhém rozhodování obsadila druhé místo Izabela Paciorková z 6. A s humorným textem Monika, co chtěla poníka a na první místo díky recitaci básně Jak vznikla řeč vystoupala Tereza Baranovská ze 7. B. Její milý projev, pěkný přednes a lehkost recitace nakonec rozhodla. 

 V kategorii starších žáků spolu soupeřilo 5 žaček z 8. a 9. ročníku. I zde jsme slyšeli recitaci poznamenanou stresem, ale i výborné umělecké přednesy těžkých básnických textů, při nichž bylo nutné samotným básním rozumět. Výkony byly vyrovnané, ale i tak jsme se s paní učitelkou Pláteníkovou shodli na vítězné trojici. Na třetím místě s básní Maminčino zrcátko skončila Kateřina Šomodiová z 8. A, na druhou příčku vyšplhala Julie Baránková z 9. A s básní Jsem jaká jsem a konečně na místo první dosáhla Viktória Brindzová z 8. A a její recitace hluboké a krásné básně Oči. Skutečně se jí povedlo vystihnout svým přednesem podstatu Wolkerových slov, moc hezky se to poslouchalo. 

 I děti mohly hlasovat a se svými tipy na vítěze se nelišily se skutečnými vítězkami, jen v druhé kategorii získaly shodný počet druhá Baránková a první Brindzová.

 Všem soutěžícím děkuji za účast a doufám, že se s nimi na recitačních soutěžích budu potkávat dál.

Mgr. Michal Škamrada

Foto

Masopust u prvňáčků 18-19

Masopustní veselice

Únor je měsíc masopustů, zábav a různých veselic. Tentokrát proběhla „MASOPUSTNÍ VESELICE“ 27. února i u prvňáčků. Sešli jsme se řádně namaskováni, abychom si nejprve povyprávěli o průběhu tradičních masopustů, maskách, zvycích, které se k němu váží. V průběhu dopoledne jsme se seznámili s písněmi, básněmi a plnili spoustu úkolů o masopustu. Součástí byla také ochutnávka domácích koblížků. Projekt byl zakončen promenádou masek v tělocvičně, kde si děti zároveň zatančily a zahrály tematické hry. 

 Mgr. Barbara Turková, Mgr. Milena Vražinová

Zlatý Ámos

zlaty amos20. února jsme se vydali do Zlína podpořit pana učitele Jaborníka v anketě Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele. Vyrazili jsme z Břeclavského nádraží v 7:00, do Zlína jsme dorazili okolo 9:30 a v 11:00 bylo slavností zahájení. Potom následovaly obhajoby, kde jsme měli říct, proč je podle nás pan učitel nejlepší na škole. Nakonec se k nám přidal i pan učitel, aby s námi odpověděl na otázky poroty. Když se na řadu dostali všichni učitelé a jejich žáci, porota musela rozhodnout, kdo se stane Zlatým Ámosem. V 13:00 bylo slavnostní vyhlášení, kde jsme se dozvěděli, kdo se stal vítězem ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Pan učitel se bohužel Zlatým Ámosem Jihomoravského kraje nestal, ale i přes to jsme si to užili a byla to skvělá zkušenost.

Adéla Gálová, 9.A

Zlatý Ámos je soutěž o nejoblíbenějšího učitele, což je hodně subjektivní. Rozhodně se za něj nepovažuji, ale lhal bych, kdybych řekl, že mě nominace nepotěšila. Děkuji za ní mojí třídě 9.A, která to všechno vymyslela. Můj díky patří také všem žákům, kteří mě svým podpisem podpořili. Na druhou stranu jsem nyní zavázán, abych nepolevil a pracoval s žáky jako doteď. 

Upřímně si myslím, že takovéto ocenění by si zasloužili všichni učitelé na naší škole. Možná se vám to nemusí zdát, ale věřte, že každému z učitelek a učitelů záleží na tom, aby z vás vyrostli slušní a vzdělaní lidé. A takových v současné době moc není. Můžu s klidným svědomím říct, že pro to dělají opravdu maximum. Vím to, protože s nimi sdílím jedno místo ve sborovně a vidím, jak makají. Proč tohle všechno píšu? Možná proto, abych žáky trošku popostrčil a aby si uvědomili, že se Zlatý Ámos vyhlašuje každý rok J .

Mgr. Lukáš Jaborník