• zspostorna.cz

Změna plateb ve ŠJ

Vážení rodiče,

od 1. 1. 2019  ruší  Česká spořitelna souhlas s inkasem na platbu obědů.

Na leden 2019 Vám bude strhnuta poslední platba v prosinci 2018.

Do 15. 1. 2019 si prosím nastavte na Vašich účtech trvalé platby cca 500,- Kč na účet 18638651/0100.

Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka na internetové objednávání obědů.

Přeplatek za neprojedenou stravu se vrací jedenkrát ročně na účet, pokud si rodič zažádá.

V případě nejasností volejte vedoucí školní jídelny na tel. 519371697.

V Břeclavi dne 6. 12. 2019                                                     Průdková Lenka – vedoucí ŠJ

Projektové vyučování ve 2. ročníku 18-19

S čerty nejsou žerty

Dne 5.12.2018 přišly děti II.A a II.B do školy oblečeny za čertíky nebo anděly. Seznámily se s lidovou tradicí – Mikulášskou nadílkou, s trestáním hříšníků čerty. Učily se jako v čertovské škole – počítaly hříchy, četly, opravovaly texty s chybami, zpívaly, kreslily, tancovaly. Také sestavovaly čertovský jídelníček. Dále si vyrobily čertovskou školu, vysvětlily přísloví o čertech a zhlédly pohádku o napraveném hříšníkovi. Projekt dětem umožnil pracovat v jiné netradiční atmosféře i v jiném oblečení (kostýmech), což umožnilo lepší angažovanost dětí ve výuce a zopakování si učiva hravou formou. Čertovské učení mělo velký úspěch.

Mgr. Lenka Neuhauserová, Mgr. Hana Zajícová

Foto zde

Projektové vyučování v 3.B 18-19

3 b projekt sv mikulas 18 19Projektové vyučování Sv. Mikuláš

Ve středu 5. 12. 2018 žáky 3. B přišel vyučovat Sv. Mikuláš. Žáci se dozvěděli nejen příběh z jeho života, zahráli si hry a řešili zajímavé úkoly, ale naučili se i písničku a básničku s Mikulášem. Závěrem projektu byla Mikulášská hádanka spojená s nadílkou.

Mgr. Jana Kratochvílová

Zeměpisná přednáška 18/19

zemepis prednaska 18 19 2Už se stalo tradicí, že v období kolem Mikuláše zavítá do naší školy fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš. Tento rok nebyl výjimkou. Pan Kubeš svojí výchovně-edukační přednáškou zaměřenou na západní Afriku přiblížil žákům tamní život. Povyprávěl spoustu neuvěřitelných historek, kterými zaujal nejenom žáky, ale také pedagogický sbor. Posluchači se vydali do rozmanitých zemí, za Afričany a kouzelníky vúdú. Prezentace byla doplněna zajímavými videi a podmanivou africkou hudbou. Součástí přednášky byly praktické rady, jak na cestách funguje doprava, jak se stravuje a bydlí. Zábavnou formou prostřednictvím zážitků a příběhů všichni zúčastnění procestovali Afriku a lépe si utvořili představu o tom, jak se na černém kontinentě žije.

Mgr. Jaborník

Slabikářová slavnost 18-19

Žákovský parlament společně s vyučujícími na prvním stupni připravil pro nové prvňáčky akci nazvanou Slabikářová slavnost. Jak akce probíhala, popsal žák 6. B Tomáš Trávníček: „Prvně jsme došli na chodbu bílé školy, holky donesly foťák a kameru a paní učitelka Vražinová nás pustila do místnosti, kde bývá družina, abychom se převlékli do kostýmů. Počkali jsme, až zazvoní a vešli do třídy, kde jsme vybrali prvňáčka. S ním jsme šli po schodech cestou na půdu. Po cestě nám žáci četli slabiky. Na půdě Olga s Lukášem slavnostně předali dítěti Slabikář. Následoval doprovod zpět do třídy a tak se to celé opakovalo.“

Paramenťáci byli převlečeni za pohádkové bytosti a podle reakcí všech zúčastněných se akce jako každý rok povedla. Spokojení byli jak prvňáčci, tak i členové parlamentu, kterým děkuji za spolupráci a zpestření výuky.

Mgr. Jaborník a Tomáš Trávníček

Šplh - krajské kolo 18/19

 splh kraj 18 19Krajské finále Jihomoravského kraje ve šplhu na tyči

Do krajského finále Jihomoravského kraje se kvalifikovala tři družstva naší školy. Mladší žákyně a žáci a starší žákyně. V této soutěži se používá elektronické měření, což je pro nás nezvyklé. Žáci se s tím museli nejdříve seznámit, zkusit a pak soutěžit.

Po počáteční nervozitě to vše dopadlo výborně.  Nejlépe se umístila starší děvčata ve složení Kateřina Šomodiová, Tereza Kašparová a Eliška Fikejsová, když obsadila krásné 2. místo. V jednotlivcích byla Katka 13.(4,29s), Tereza 14.(4,30s) a Eliška 15.(4,34s) z celkového počtu 33 děvčat.

Na pěkném 3. místě skončila mladší děvčata ve složení Nikol Helešicová, Iva Schejbalová a Simona Hnátová. V jednotlivcích byla Nikol  4.(3,81s), Simona 23.(4,83s) a Iva 27.(4,96s) z celkového počtu 42 děvčat.

Mladší žáci Jiří Fibich, Filip Michalica a Albert Karmasýn obsadili 7. místo, což je také pěkné umístění. V jednotlivcích byl Filip 12.(4,09s), Jirka 14.(4,11s) a Albert 35.(5,18s) z celkového počtu 41 žáků.

Všem žákům blahopřejeme!!!

Mgr. Pappová Zuzana

Foto

Den válečných veteránů 18-19

K uctění památky válečných veteránů uspořádal žákovský parlament dobročinnou sbírku. Parlament se snažil připomenout Den válečný veteránů, který případá vždy na 11. listopad. Válečných veteránů je třeba si vžit proto, že za nás bojovali. Někteří vojáci se domů vrátili s trvalými následky a někteří se nevrátili vůbec. Aby si ostatní žáci udělali obrázek o tom, jakými osudy si museli vojáci projít, rozhodli se parlameťáci zahrát krátké představení. Nejprve si rozdělili role, pak se dali do nacvičování. I přes to, že na přípravu měli necelý týden, se představení povedlo. Výsledkem bylo vybraných 6 660 kč, což vydalo na 222 vlčích máků. Vlčí mák je symbolem válečných veteránů, jelikož to byla jedna z mála rostlin, která rostla na bitevních polích.

Část z vybrané sumy putovala i na rekonvalescenci Ladislavy Hodonské, které všichni přejeme úspěšnou léčbu.

Bára Martinková

Olympiáda v českém jazyce 18/19

28. 11. jsme na naší škole uspořádali již  45. ročník školního kola Olympiády v českém jazyce, do něhož se letos přihlásilo 8 soutěžících z 8. a 9. ročníku. Tito žáci jsou zařazeni do I. kategorie určené žákům základních škol a víceletých gymnázií.

Účastníci ve stanoveném maximálním časovém rozpětí 120 minut vypracovali 5 gramatických úloh a psali slohovou práci.

V jazykové části měli prokázat své vědomosti, logické myšlení i jazykový cit.

Při zpracování slohového úkolu na téma „ Co všechno umí světlo “ mohli využít své poznatky, zkušenosti a zvolit si libovolný slohový útvar. Tentokráte si žáci nejčastěji  vybrali úvahu a líčení.

Žákyně z mladšího ročníku byly vyrovnanými soupeřkami starším spolužákům. Stylistické dovednosti i jazykové schopnosti prokázala nejlépe tato děvčata:

1. místo – J. Baránková (IX. A)

2. místo – V. Brindzová (VIII. A)

3. místo – V. Zelinková (VIII. A)

Vítězky obdržely diplom a drobný dárek. Gratulujeme a dvěma žákyním s nejvyšším počtem bodů přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Mgr. Z. Pláteníková

 

2.B - projekt Zdravá výživa 18/19

 Ovoce a zelenina ve zdravé výživě dětí

2 b ovoce a zelenina 18 19Podle odborné studie bylo zjištěno, že děti konzumují nezdravé potraviny a pochutiny, konkrétně jsou to hranolky, hamburgery, různé sladkosti a jiné. Proto se dne 27.11.2018 uskutečnil ve třídě II.B třídní projekt na téma ovoce, zelenina a zdravá výživa. Tento den děti přinesly do školy různé druhy ovoce a zeleniny a zároveň se oblékly v barvách  ovoce nebo zeleniny. V úvodu projektu si žáci zopakovali druhy ovoce a zeleniny a různě je třídili, pracovali s interaktivní tabulí. Hádali různé hádanky na toto téma, zarecitovali si básničky a také si zazpívali písničky o ovoci a zelenině, připojili i taneček. Současně se děti seznámily s tím, jak se různé druhy ovoce a zeleniny řeknou anglicky. Formou hry poznávaly ovoce a zeleninu po hmatu, podle čichu či chuti. Pak si žáci utvořili skupinky, ve kterých vytvářely plakáty, co je zdravé a nezdravé a sestavovali zdravý jídelníček. Vystřihovali přitom různé potraviny z letáků a nalepovali je na plakátek. Na závěr proběhla ochutnávka ovoce a zeleniny. Tento den se dětem líbil, proběhl netradiční formou.

 Mgr. Hana Zajícová

Okresní kolo ve šplhu 18/19

Naši školu reprezentovalo 20 žáků z 2. stupně v okresním kole ve šplhu, které se uskutečnilo na ZŠ Slovácká ve středu 21. 11. 2018. Zúčastnilo se celkem 84 závodníků ze sedmi škol. Stejně jako loni soutěžili jednotlivci a tříčlenná družstva v každé kategorii. 

Nejlepšího umístění v jednotlivcích dosáhla Nikol Helešicová ze VII.A, když obsadila           2. místo výkonem 4,32s. Současně spolu s Ivou Schejbalovou (4.) a Simonou Hnátovou (5.)vybojovaly krásné 1. místo v družstvech.

Pěkného umístění dosáhla i další 2 družstva našich žáků. Starší žákyně ve složení Tereza Kašparová (11.), Kateřina Šomodiová (5.) a Eliška Fikejsová (9.) obsadily 2.místo. Mladší žáci Jiří Fibich (4.), Filip Michalica (6.) a Albert Karmasýn (13.) také skončili na 2.místě. Všechna tři družstva si zajistila postup do krajského finále, které se koná v Brně v pondělí 26.11.2018.

Další umístění našich žáků je následující: 25. R. Hřebačka, 6. J. Neuhauser, 12. O. Průdek, 19. A. Procházka, 21. T. Rathuzký, 19. O. Gajdoš, 16. J. Škoda, 8. V. Brindzová, 12. V. Zelinková,16. D. Limová, 21. K. Pekárová.

Mgr. Zuzana Pappová

Foto