Komenského 2, příspěvková organizace

Olympiáda v ČJ - školní kolo 20-21

I v této nejisté době jsme se rozhodli pořádat školní kolo olympiády v českém jazyce. To bylo speciální zejména tím, že se poprvé konalo online - prostřednictvím Google Classroom.

Žáci a žákyně z 8. a 9. ročníků se mohli dobrovolně přihlásit a poměřit si tak síly v mluvnici a slohu. Byli jsme mile překvapeni, že zájem o soutěž neopadl, přestože byly děti většinu školního roku vyučovány online a jejich motivace je tak na nižších hodnotách. Celkově se přihlásilo šestnáct soutěžících.

Zadání olympiády nepatří nikdy k těm jednoduchým, o čemž se všichni přihlášení přesvědčili už u první otázky. Rozhodně se nejednalo o typické úkoly z učebnice nebo pracovního sešitu. „Olympionici“ museli pečlivě číst zadání, logicky uvažovat a používat selský rozum. Slohový úkol provětral mozkové závity i těm, kteří dokáží vysypat příběh jen tak z rukávu.

Výsledky byly hodně vyrovnané, ale i přesto jasné a nezpochybnitelné. Třetí místo obsadila Izabela Paciorková z 8. A, na druhé místo dosáhla Magdaléna Čechová z 8. B a pomyslnou korunu pro vítěze si na hlavu mohla posadit Tereza Baranovská z 9. A.

Všem soutěžícím děkujeme za účast. Výhercům gratulujeme a Tereze držíme palce v okresním kole.

Mgr. Michal Škamrada

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1.1.1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 560 žáků
 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2020 byl 366 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského