Organizace vzdělávání od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nově vyhlášeným epidemiologickým opatřením týkajících se základních škol, Vám oznamuji změny v organizaci vzdělávání od 18. 11. 2020:

· škola se otevře pro třídy 1. a 2. ročníku, pro tyto žáky bude v provozu i školní družina a jídelna, výuka bude prozatím probíhat ve třídách na červené škole dle stávajícího rozvrhu,

· pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem dle stávajícího rozvrhu,

· změny ve školním stravování

- ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti,

- ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů

denně od 12. 45 do 13.00 hod.

- žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd,

Podrobnější informace budou zaslány prostřednictvím žákovské knížky.

Jsme moc rádi a těšíme se na naše žáky. Děkuji za dosavadní spolupráci.

Mgr. Polanská Yveta

ředitelka školy