Distanční výuka

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále se měnící situaci, si dovoluji upozornit na zatím platná nařízení.

Od středy 14. 10 do pátku 23. 10. 2020 všichni žáci 1. i 2. stupně přecházejí na distanční výuku. Ta je dle novely školského zákona povinná. Při zjišťování podmínek Vašich dětí k distanční výuce bylo zjištěno, že, až na pár výjimek, žáci mají podmínky se distanční výuky zúčastnit. Distanční výuka bude na naší škole probíhat dvěma formami:

- online - hodiny budou vyznačeny v rozvrhu – jedná se o hlavní předměty – pokus se žáci nezúčastní online výuky, jejich absence se bere jako neomluvená (v případě nemoci či jiných závažných skutečností rodiče absenci řádně omluví v souladu se školním řádem),

- ofline – zadávání samostudia, pracovních úkolů formou cvičení popř. pracovních listů, prezentací, či referátů – odevzdání do daného termínu je taky povinné a bude se odrážet v hodnocení žáka.

K distanční výuce budou využívány především dvě platformy Bakaláři a na 2. stupni Classroom.

Během distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Mohou si na něj přijít do jídelny, ale je zapotřebí dodržovat stanovený rozpis, aby se žáci nemísili. Nadále platí všechna hygienická opatření (desinfekce, roušky, rozestupy).

Během podzimních prázdnin od 26. 10. – 30. 10. 2020 se nevaří, vzhledem k nízkému zájmu nebude v provozu ani školní družina.

Stěhování 1. stupně je přesunuto na 2. listopadu, pokud nenastanou jiné okolnosti.

Podrobnější informace Vám sdělím aktuálně podle vyvíjející situace.

Děkuji za pochopení, přeji nám všem pevné zdraví a pevné nervy s distanční výukou!

Mgr. Yveta Polanská

ředitelka školy