Komenského 2, příspěvková organizace

Distanční výuka

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále se měnící situaci, si dovoluji upozornit na zatím platná nařízení.

Od středy 14. 10 do pátku 23. 10. 2020 všichni žáci 1. i 2. stupně přecházejí na distanční výuku. Ta je dle novely školského zákona povinná. Při zjišťování podmínek Vašich dětí k distanční výuce bylo zjištěno, že, až na pár výjimek, žáci mají podmínky se distanční výuky zúčastnit. Distanční výuka bude na naší škole probíhat dvěma formami:

- online - hodiny budou vyznačeny v rozvrhu – jedná se o hlavní předměty – pokus se žáci nezúčastní online výuky, jejich absence se bere jako neomluvená (v případě nemoci či jiných závažných skutečností rodiče absenci řádně omluví v souladu se školním řádem),

- ofline – zadávání samostudia, pracovních úkolů formou cvičení popř. pracovních listů, prezentací, či referátů – odevzdání do daného termínu je taky povinné a bude se odrážet v hodnocení žáka.

K distanční výuce budou využívány především dvě platformy Bakaláři a na 2. stupni Classroom.

Během distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Mohou si na něj přijít do jídelny, ale je zapotřebí dodržovat stanovený rozpis, aby se žáci nemísili. Nadále platí všechna hygienická opatření (desinfekce, roušky, rozestupy).

Během podzimních prázdnin od 26. 10. – 30. 10. 2020 se nevaří, vzhledem k nízkému zájmu nebude v provozu ani školní družina.

Stěhování 1. stupně je přesunuto na 2. listopadu, pokud nenastanou jiné okolnosti.

Podrobnější informace Vám sdělím aktuálně podle vyvíjející situace.

Děkuji za pochopení, přeji nám všem pevné zdraví a pevné nervy s distanční výukou!

Mgr. Yveta Polanská

ředitelka školy

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1.1.1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 560 žáků
 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2020 byl 366 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského