Volby do školské rady

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka školy Mgr. Yveta Polanská vyhlašuje v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu č. 1/2020/ŠPO volby do školské rady. Volby se uskuteční ve dvou kolech elektronicky prostřednictvím informačního portálu Bakaláři ve čtvrtek 15. 10. a v pondělí 19. 10. 2020.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, má 6 členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetina se volí z řad pedagogických pracovníků školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Veškeré informace o průběhu a organizaci voleb dle Volebního řádu pro volby do školské rady budou zákonným zástupcům poslány prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

                                                                                                                                                                                                Mgr. Yveta Polanská 

                                                                                                                                                                                                       ředitelka školy