Komenského 2, příspěvková organizace

Hygienická opatření

Vážení rodiče,

v souvislosti se zahájením školního roku a jeho bezproblémových průběhem si Vás dovoluji upozornit na preventivní opatření, které škola přijala. Tato opatření vychází z upraveného manuálu MŠMT ke dni 24. 8. 2020 – PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE VZHLEDEM KE COVID-19. Vztahují se na základní provozní podmínky školy v souvislosti s hygienickými a protiepidemickými opatřeními a informují čím je škola vybavena, jaká pravidla jsou nastavena pro žáky, zaměstnance školy i rodiče.

Škola je vybavena: · Desinfekcí:

- DisiCLEAN AIR = povrchová polymerová dezinfekce prostorů a ploch (výrobce neuvádí žádné nepříznivé účinky na lidské zdraví) - Líh denaturovaný 80% přípravek na desinfekci povrchů - Anti – COVID = desinfekční přípravek pro dezinfekci rukou a povrchů - Čistící gel s desinfekční přísadou a vitamínem E - obsahuje 65% alkoholu; podporuje ochranu proti různým typům aktuálních virů · Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.

Hygienická opatření

· platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.

· vstup do školy je zakázán všem osobám (vč. žáků) s příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu)

· v případě, že do školy vstoupí žák s příznaky onemocnění má škola povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví) a okamžitě vyzvat zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli a telefonicky kontaktovali svého pediatra, který rozhodne o dalším postupu

· žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

· zákonní zástupci žáků a ostatní osoby vstupují do budovy školy pouze po předchozí domluvě s vyučujícím

· všechny osoby (vč. žáků) si dezinfikují ruce po příchodu do budovy školy

· u zákonných zástupců a ostatních osob požadujeme vstup a pohyb v budově školy pouze s rouškou

· žáci si ve škole pravidelně myjí/dezinfikují a osouší ruce (po vstupu do školy, po použití toalety, před jídlem apod.)

· žáci jednotlivých tříd se dle možností nemísí, výuka a přestávky probíhají převážně v kmenových třídách

· celodenně probíhá intenzivní opakované větrání místností

· škola průběžně žákům zdůrazňuje dodržování zásad osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Věřím, že pokud budeme přijatá opatření všichni respektovat, společně zvládneme prezenční vzdělávání žáků.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Polanská Yveta

ředitelka školy

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1.1.1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 560 žáků
 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2020 byl 366 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského