Informace pro žáky 1. stupně

Vážení rodiče a žáci 1. stupně,

jistě také s napětím sledujete, jak se situace vyvíjí a není pro vás novinkou, že od 25. května 2020 bude pro dobrovolníky z řad žáků 1. stupně škola opět otevřena.

Výuka bude organizována podle následujících nařízených pokynů MŠMT – viz příloha č. 1.

Pokud za uvedených podmínek máte zájem zařadit Vaše dítě do výuky, je Vaší povinností vyjádřit závazný zájem o docházku do školy do pondělí 18. 5. 2020.

Prosím o závazné přihlášení přes Bakaláře na adresu třídního učitele.

Podle počtu přihlášených žáků budou žáci rozděleni do skupin po max. 15 žácích a bude vypracován rozvrh.

V případě přihlášení Vašeho dítěte je nutno vyplnit čestné prohlášení „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – příloha č. 2. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané toto prohlášení, bez podepsaného prohlášení nebudou žáci do školy vpuštěni.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví!

 Příloha č. 1                                                                                                                                                                      Mgr. Polanská Yveta

Příloha č. 2 - čestné prohlášení                                                                                                                                            ředitelka školy