Beseda s Cyrilem Podolským 19-20

Naši školu navštívil dne 20. 12. 2019 již podruhé pan Cyril Podolský – animátor, scénárista a režisér. Děti si mohly prohlédnout známé postavičky a rekvizity ze seriálu Krysáci, který patří k jeho nejznámějším dílům.

V první části besedy nám pan Podolský řekl různé zajímavosti a problémy, s nimiž se tvůrci setkávají. Poté si mohli žáci jeho práci „osahat“ a vyzkoušeli si vytvořit krátký film s loutkami či rekvizitami. Velmi zajímavé povídání a činnosti završil promítnutím právě tohoto žáky vytvořeného skeče.
Všichni se poté shodli na tom, že tato mravenčí práce chce hodně trpělivost, odhodlání a nápadů, ale přesto je velmi zajímavá.

Mgr. Michal Škamrada