EkonOmAnie 19-20

Již v loňském roce proběhla tradiční talentová soutěž v psaní na klávesnici, kterou každoročně pořádá pro žáky základních škol Obchodní akademie Břeclav, pod novým názvem EkonOmAnie. Pod tímto názvem proběhla i letos a to 13. prosince 2019. Zúčastnily se jí školy z okresu Břeclav i Hodonín. Celé dopoledne bylo rozděleno do tří částí. Nejdříve proběhla samotná soutěž v psaní na klávesnici hmatovou metodou. Soutěž trvala půl hodiny a úkolem bylo napsat co nejvíce lekcí v programu ZAV. Nejlépe se z naší školy, s počtem 72 napsaných lekcí, umístil na 2. místě Viktor Nguyen ze VII.A, s počtem 57 lekcí byla Michaela Pindurová na 3. místě a Veronika Zelinková na 4. s počtem 53 lekcí, obě z IX.A.

Další částí EkonOmAnie byla soutěž ve finanční gramotnosti a úniková hra, kde si žáci prověřovali svůj všeobecný přehled z různých oblastí života. 

Třetí část EkonOmAnie už nebyla pro naše žáky soutěžní. Měli možnost se zúčastnit tzv. Veletrhu fiktivních firem, kde studenti OA získávají praktické zkušenosti. Postaví si stánky, navazují obchodní vztahy, uzavírají hospodářské smlouvy, vyhotovují doklady, prezentují nabízené produkty a zkouší si obchodní komunikaci a vystupování na veřejnosti.

Mgr. Šárková Ivana