Exkurze žáků ve Fosfě 19-20

V rámci environmentální výchovy podnikli ve dvou prosincových dnech žáci celého 2. stupně exkurzi do akciové společnosti Fosfa. V letošním školním roce se prolíná některými vybranými předměty učivo na téma „Voda“ a tak je zajímalo, jak je s ní nakládáno v našem nejbližším podniku a jak důležitou složkou voda pro výrobu ve Fosfě je.
Žáci byli obeznámeni s faktem, že voda je pro podnik velmi vzácná tekutina, a proto ve Fosfě usilují o její co nejmenší spotřebu. Důležitou vizí je ekologická zodpovědnost s hlubokým respektem k přírodě. Využívají vodu podzemní ze studen i povrchovou z řeky Dyje. Voda se používá na zavlažování rostlin ve vertikální farmě a na ochlazování při zpracování fosforu. Na snižování spotřeby se pracuje tak, že voda je recyklována, tedy opakovaně používána během výroby. Voda z výrobních provozů putuje nejprve na dekontaminační stanici. Tam se přečišťuje a vypouští. Kvalita vypouštěné vody je ověřena laboratoří podnikovou a pravidelně i laboratoří nezávislou akreditovanou. Pan Klimovič, který žáky exkurzí provázel, je dokázal argumenty přesvědčit, že vypouštěná voda do Dyje je čistější než původní odebraná voda z řeky a že prevence v oblasti ochrany vod je součástí jejich vzdělávacího systému z ekologie.
V závěru všichni obdrželi vzorek výrobku produktu na nádobí, aby si jeho kvalitu mohli vyzkoušet. Žáci odcházeli domů zbavení mýtů o špatném vlivu podniku na životní prostředí i na vodu samotnou. A tím splnila exkurze svůj stanovený cíl.
Mgr. Zuzana Pappová – koordinátor EVVO školy