Olympiáda v českém jazyce 19-20

ol ceskeho jazyka 19 20Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž, jejímž cílem je umožnit žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními.

27. 11. jsme na naší škole uspořádali již 46. ročník, do něhož se letos přihlásilo rekordních 16 soutěžících z 8. a 9. ročníku. Tito žáci jsou zařazeni do I. kategorie určené žákům základních škol a víceletých gymnázií.

Účastníci ve stanoveném maximálním časovém rozpětí 120 minut vypracovali 6 gramatických úloh a psali slohovou práci. Celkem mohli získat 50 bodů.

V jazykové části měli prokázat své vědomosti, logické myšlení i jazykový cit.

Při zpracování slohového úkolu na téma „ Tomu říkám překvapení “ si mohli zvolit si libovolný slohový útvar a měli dodržet stanovený rozsah textu 25 – 30 řádků. Hodnotí se slohová úroveň textu i jazyková a pravopisná správnost projevu.

Tentokráte si žáci nejčastěji vybrali úvahu a vypravování, v němž zpracovali své zážitky.

Stylistické dovednosti i jazykové schopnosti prokázali nejlépe tyto žákyně:

1. místo – Pindurová M. (IX. A) – 44 bodů

2. místo – Zelinková V. (IX. A) – 43 bodů

3. místo – Činčalová B. (IX. A) – 39 bodů

Gratulujeme vítězkám a děkujeme všem soutěžícím, kteří se tohoto soutěžního klání nezalekli.

Děvčata, která se umístila na 1. a 2. místě postoupila do okresního kola.

V okresním kole Olympiády v českém jazyce dne 20. 1. 2020 obě dívky podaly velmi pěkný výkon a v silné konkurenci žáků základních škol i gymnázií se umístily se na 13. místě (V. Zelinková) a 17. místě (M. Pindurová).

Mgr. Z. Pláteníková