Kyberšikana 19-20

Koncem listopadu se všechny třídy 2. stupně zúčastnily v kině Koruna přednášky „Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež“. Přednášejícím byl vyšetřovatel – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování – mjr. JUDr. Jaromír Badin. Dříve vyšetřoval trestnou činnosti mládeže a na mládeži páchanou násilnou a drogovou činnost. V současné době pracuje jako vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Během besedy hovořil o tématech : 1. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech ( šikana, zneužívání, vandalismus, agresivita) 2. Úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking) Pořad trvající 80 minut přinesl řadu aktuálních informací a témat k zamyšlení.