Okresní kolo ve šplhu 19-20

Ve středu 20.11.2019 se uskutečnilo okresní kolo ve šplhu na ZŠ Slovácká, naši školu reprezentovalo 20 žáků z 2. stupně. Zúčastnilo se celkem 102 žáků ze sedmi škol. Soutěžili jednotlivci a tříčlenná družstva v každé kategorii.

Nejlepších výsledků dosáhli naši žáci v družstvech, když mladší žáci i žákyně a starší žáci obsadili 2. místo, starší žákyně 3. místo a všichni postupují do krajského kola, které proběhne 27.11.2019 v Brně.

Družstvo ml. žákyň bylo ve složení: Patricie Růžičková (5.), Izabela Paciorková (7.) a Amálie Tschöpová (15.). Družstvo ml. žáků tvořili: Jan Kašpar (4.), Jiří Fibich (7.) a Albert Karmasýn (9.). St. žákyně reprezentovala tato děvčata: Kateřina Šomodiová (8.), Nikol Helešicová (10.) a Tereza Kašparová (12.), starší žáky Kamil Dvořáček (4.), Václav Kos (10.) a Radim Hladký (14.).

Za jednotlivce soutěžili tito žáci: Daniela Trensingerová (18.), Karolína Mikulcová (26.), Filip Michalica (16.), Maxmilián Michl (24.), Viktória Brindzová (9.), Monika Mikešková (20.), Tomáš Rathuzký (24.), Adam Procházka (25.).

VŠEM GRATULUJEME!