Ředitelské volno

Vážení rodiče,
v souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních důvodů ředitelské volno pro žáky na dny 31. 10. a 1. 11. 2019.

Mgr. Yveta Polanská
ředitelka školy