Informace školní družiny

Po dětech vám posíláme informační letáček pro tento školní rok ŠKOLNÍ DRUŽINA (provoz, platba, vychovatelky - maily atd..) Dále žádáme o vyplnění zápisního lístku (ke stažení na webu školy), řádně vyplněné (hlavně odchody) prosím obratem!! předejte p. vychovatelkám.

Odevzdané máte pouze přihlášky, ten kdo zápisní lístek již odevzdal, berte toto upozornění jako bezpředmětné. Omluvenky prosím pište do elektronické žákovské, nebo do mailu (své paní vychovatelce). Pokud budete mít nějaký dotaz, požadavek, kontaktujte nás.

Jana Snopková