• zspostorna.cz

Jak je důležité míti Filipa

kralova recV posledním zářijovém týdnu žáci VII. A a VIII. A vyrazili opět na večerní představení do Brna.

Slavná divadelní hra světově proslulého anglického spisovatele Oscara Wilda se točí kolem nedorozumění, která způsobuje Jack, jenž v Londýně vystupuje pod pseudonymem Filip.

V lehkovážné komedii o lásce a námluvách ve vyšší anglické společnosti autor nešetří břitkým humorem. Stejně vtipné jsou i situace, které přináší překvapivé zvraty. Suchý anglický humor a skvělé zpracování láká stále další diváky do brněnského Mahenova divadla.

Okresní kolo v přespolním běhu 16-17

prespolni beh okres 16 17Okresní kolo v přespolním běhu, které uskutečnilo 23.9.2016 v lese za sídlištěm Na Valtické, bylo pro naši školu nejúspěšnější od roku 2000. Zasloužila se o to starší i mladší děvčata, když zvítězila a shodně obsadila 1.místa v kategorii družstev.

Za mladší žákyně běžely tyto dívky: Michaela Navrátilová (3.), Eliška Holá (7.), Radka Helešicová (8.), Julie Baránková (14.) a Tereza Kašparová (24). Celkem běželo 49 závodnic. Porazily gymnázium Břeclav, Lednici, Slováckou, Lanžhot, Kupkovu a Drnholec.

Starší žákyně reprezentovala Natálie Navrátilová (1.), Lenka Baránková (2.), Soňa Baránková (8.), Zuzana Václavovičová (12.), Erika Kučerová (19.) a Eliška Davidová (24.). Běželo 51 závodnic. V dalším pořadí byla Slovácká, Drnholec, Lednice, Moravská Nová Ves, Kupkova, Lanžhot a Na Valtické.

Na stupních vítězů stála N. Navrátilová, L. Baránková a M. Navrátilová.

Hezké 3.místo vybojovalo družstva starších žáků, kteří běželi ve složení: Richard Opavský (10.), Jakub Halášek (12.), Jan Jakubec (24.), Milan Rolinek (30.) a Jakub Padalík (37). Závodníků bylo celkem 38. Porazila je Slovácká a Drnholec a za nimi skončila Kupkova, Valtice a Lednice.

Na 6.místě skončilo družstvo mladších žáků: Tomáš Rathuzký (12.), Radim Hřebačka (25.), Nikola Bezucký (29.), Samuel Herza (39.), Adam Procházka (44.) a Václav Kos (46.). Celkový počet závodníků byl 47. Naše běžce porazila Slovácká, gymnázium Břeclav, Valtice, Drnholec, Na Valtické, Kupkova a Lanžhot.

Děvčatům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v krajském kole, které se koná v pátek 7.10.2016 v Hodoníně.

                                                                                                                                                                             Mgr. Z. Pappová

Foto zde

Dopravní výchova 16-17

V druhé polovině září žáci obou pátých tříd absolvovali úvodní kurz dopravní výchovy, který bude mít pokračování v jarním období. Výuka, kterou vedli externí odborníci, byla rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou.

Teorie probíhala ve třídě, žáci si zopakovali znalosti získané ve čtvrtém ročníku a učili se základní příkazové, zákazové, výstražné a informativní značky, dále řešili dopravní situace na křižovatkách, kterých se účastní jako cyklisté i chodci.

Druhá část probíhala na dopravním hřišti, kde získané znalosti a dovednosti předvedli v praxi.

                                                                                                                                                                                             Mgr. Eva Cyprisová

Upozornění školní jídelny

Ve středu 28. 9. 2016 je státní svátek - náhradní termín na platby v hotovosti bude ve čtvrtek 29. 9. 2016.

Ve středu 5.10. 2016 se z technických důvodů nebude vybírat stravné. Náhradní den bude v úterý 4.10.2016.

"Doskoč na olympiádu"

doskoc na olympiaduŽáci naší školy-skokani do dálky se v úterý 20. 9. 2016 zúčastnili slavnostního otevření nového dálkařského sektoru na stadionu Lokomotivy pod dohledem olympioniků, Martiny Darmovzalové-Šestákové a Radka Jušky, kteří jsou odchovanci břeclavské atletiky.

Skákání do nového doskočiště s novým pískem bylo příjemné a soutěživé, někteří si dokonce vytvořili svůj osobní rekord. Reprezentovali nás tito žáci:

1. místa: Tadeáš Pařenica 385 cm,  Nikola Herzová 480 cm

2. místa: Zuzana Václavovičová 436 cm,  Radim Hřebačka 410 cm

3. místo: Samuel Herza 410 cm,  Denis Novák 340 cm,  Jakub Halášek 466 cm 

4. místa: Denisa Navrátilová 420 cm,  Kristýna Hricová 365 cm,

Bez umístění: Šimon Kristoň 322 cm, Simona Hnátová 283 cm, Tereza Kašparová 385 cm, Adam Procházka 380 cm, Tomáš Rathuzký 392 cm, Václav Kos 364 cm, Eliška Bajzová 384 cm, Lenka Baránková 395 cm, Soňa Baránková 402 cm, Jakub Neuhauser 370 cm, Vít Kolář 374 cm.

                                                                                                                               Mgr. Z. Pappová

Foto zde

Dotazník pro rodiče v rámci sběru dat pro tvorbu MAP

Vážení rodiče,

v současné době probíhá na území ORP Břeclav tvorba Místního akčního plánu vzdělávání (MAP). Jedná se o strategický dokument, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, zahrnuje oblast formálního i neformálního vzdělávání a na jeho základě budou v oblasti vzdělávání čerpány evropské dotace v následujících letech. Hlavním přínosem MAP je vybudování funkčních partnerství mezi zainteresovanými aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Břeclav a tím zkvalitnit vzdělávání v místních MŠ a ZŠ.

Aktuálně je zpracovávána analytická část pro tento strategický dokument, pro jejíž tvorbu je potřebné znát názory také Vás - rodičů. Budeme rádi, pokud si najdete chvíli času k vyplnění našeho anonymního dotazníku a podílíte se s námi o Vaše názory. Termín pro vyplnění dotazníku je do 31.10.2016.

Děkujeme všem, kteří vyplněním dotazníku pomohou s realizací dokumentu!

Tým zpracovatelů MAP ORP Břeclav

Odkaz na dotazníkové šetření:

https://docs.google.com/forms/d/1lBC3OTcD3W3bY6BnLKdf8p1S8lMU5VFPISdMaiLcn6k/viewform?c=0&w=1

Školní kolo v přespolním běhu 16-17

prespolni beh 16 17Za příjemného počasí se v pátek 16.9.2016 uskutečnilo školní kolo v přespolním běhu v rámci projektu „Běh pro zdraví", jež je součástí preventivní a environmentální výchovy.

Tak jako každý rok byl start na hrázi u Včelínku, odkud žáci běželi ke kojenecké vodě a zpět po hrázi na druhé straně. Změřili si síly ve vytrvalostním běhu. Závodili ve dvou kategoriích, mladší a starší, zvlášť dívky a chlapci.

Ti nejlepší budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se uskuteční v pátek 23.9.2016 v lese za sídlištěm Na Valtické.

                                                                                                                   Mgr. Zuzana Pappová

Výsledky

Foto zde

Video zde

Sportujeme už od začátku školního roku

9. 9. - 10. 9. republikové finále OVOV

16. 9. školní kolo v přespolním běhu

20. 9. „Doskoč na olympiádu"

23. 9. okresní kolo v přespolním běhu

7. 10. krajské kolo v přespolním běhu                                                       Mgr. Pappová Zuzana

6. tř. vzdělávací program o dospívání 16/17

13. září jsme žákům VI. A nabídli vzdělávací program o dospívání dívek a chlapců. Lektorka ze společnosti MP Education nás navštívila s přednáškou nazvanou „Čas proměn" a „ Na startu mužnosti". Svůj výklad doplněný prezentací přizpůsobila věku žáků šestého ročníku. Povyprávěla o tělesných, psychických a sociálních změnách v období dospívání. Žáci naslouchali se zaujetím a využili možnost klást otázky. V závěru děvčata obdržela malou pozornost.

Přednáška byla nejen poučná a srozumitelná, ale také vtipná a zábavná.

Program je vhodným doplněním sexuální výchovy, která je součástí školního vzdělávacího programu, předmětu výchova ke zdraví a přírodopisu.

Mgr. Z. Pláteníková

Republikové finále OVOV 16/17

Republikové finále OVOV

Letošní republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů proběhlo poprvé v Brně na atletickém stadionu VUT ve dnech 9.-10.9.2016. Naši školu reprezentovala jediná žákyně, a to Lenka Baránková z VIII.A. Soutěžila v kategorii jednotlivců.

První den bojovala v běhu na 60m, skoku dalekém, v hodu 2kg medicinbalem, ve shybech a přeskocích přes švihadlo.

Druhý den byl v soutěži trojskok z místa, kliky, sedy-lehy, hod míčkem, běh na 1000m.

Ve své kategorii byla Lenka sedmá v hodu míčkem, osmnáctá v běhu na 1000m, dvacátásedmá v trojskoku, dvacátáosmá ve skoku dalekém a v přeskocích přes švihadlo. Po sečtení bodů za výkony ve všech 10 disciplínách skončila na 28.místě ze 77 závodnic.

Odměnou za sportovní výkony bylo setkání s desítkami českých i československých olympioniků, kteří Lence darovali na památku své fotografie s podpisem. Celé dva dny nám přálo nádherné slunečné počasí.

Mgr. Pappová Zuzana